Extra geld voor strategisch HRM naar allerlei activiteiten – VO

Scholen voor voortgezet onderwijs gebruiken het extra geld voor strategisch personeelsbeleid voor een groot aantal verschillende activiteiten. Dat blijkt uit de evaluatie van deze aanvullende bekostiging. Veelgenoemde activiteiten in de verantwoordingsvragen van DUO...

Regeling strategisch personeelsbeleid gepubliceerd – VO

De Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo is gepubliceerd. Deze regeling is deels de opvolger van het budget dat in de Prestatiebox VO zat. Wat als eerste belangrijk is om te vermelden, is dat de bedragen zijn verhoogd...

Handreiking vangnetbepaling samenwerkingsverbanden – PO

Er is een handreiking beschikbaar over de vangnetbepaling voor aanvullende bekostiging vanuit samenwerkingsverbanden. Bij deze handreiking horen een instructie en rekentool. Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs (swv’s) moeten vanwege de vereenvoudiging...