Het ministerie van OCW komt met aanvullende bekostiging voor kleine scholen en geïsoleerde vestigingen die extra nieuwkomers opvangen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.

VOS/ABB heeft OCW erop gewezen dat het opvangen van extra nieuwkomers een nadelig financieel effect kan hebben voor met name kleine scholen voor primair onderwijs en geïsoleerde vestigingen in het voortgezet onderwijs. Het is goed dat het ministerie nu in voorkomende gevallen met aanvullende bekostiging komt.

In de brief staat dat het niet mogelijk is op korte termijn de kleine-scholentoeslag voor het primair onderwijs structureel aan te passen. Daarom komt er tijdelijk aanvullende bekostiging voor scholen die minder kleine-scholentoeslag ontvangen als gevolg van het opvangen van extra nieuwkomers. OCW meldt ook dat het gesignaleerde probleem wordt meegenomen in de verkenning naar verbetering van de kleine-scholentoeslag.

Voor middelbare scholen die vanwege het opvangen van extra nieuwkomers minder geld krijgen uit de regeling voor geïsoleerde vestigingen, komt de mogelijkheid om aanvullende bekostiging aan te vragen. Vervolgens wil het ministerie op basis van die aanvragen bekijken of een structurele wijziging van de regeling nodig is.

Vanaf eerste schooldag

Verder meldt OCW dat basisscholen vanaf 1 juli aanstaande aanvullende bekostiging voor nieuwkomers krijgen vanaf de eerste schooldag van deze kinderen in plaats van de eerste dag dat zij in Nederland aankomen. De systematiek wordt ook voor het voortgezet onderwijs aangepast, maar dat zal naar verwachting pas op 1 januari 2026 zijn geregeld. Dit komt doordat dit een wijziging vereist in de geautomatiseerde systemen van DUO.

Lees meer…

Deel dit bericht: