Betere afstemming nodig tussen scholen en adviseurs

Educatieve dienstverleners moeten beter met scholen optrekken bij het ontwikkelen en evalueren van hun aanbod. Dat staat in het advies Samen ten dienste van de school van de Onderwijsraad.

Onder educatieve dienstverleners verstaat de Onderwijsraad onder andere methodemakers, toetsontwikkelaars, adviseurs, trainers en onderzoekers. Hun aanbod sluit nu niet goed aan op de behoeften van de scholen, dus dat moet beter.

‘Een goede afstemming is belangrijk omdat educatieve dienstverlening moet bijdragen aan kwaliteit en vernieuwing van onderwijs’, benadrukt de Onderwijsraad. Die adviseert daarom ‘dat scholen en aanbieders samen moeten optrekken bij het vaststellen van de behoeften van scholen en bij het ontwikkelen en evalueren van het aanbod’.

Het is hierbij belangrijk, zo stelt de raad, dat alle betrokkenen een gelijkwaardige inbreng hebben. ‘Hiervoor is het nodig dat het eigenaarschap van leraren(teams) versterkt wordt en dat leraren hun behoefte actief naar voren brengen.’

De Onderwijsraad benoemt ook de rol van schoolleiders. Zij moeten volgens de raad ‘een lerende cultuur stimuleren en daar tijd, ruimte en middelen voor vrijmaken’.

Lees meer…

Helpdesk heet voortaan Onderwijsjuristen

Onderwijsjuristen is de nieuwe naam van de Helpdesk van VOS/ABB. De nieuwe naam geeft beter weer wat onze juridisch adviseurs te bieden hebben.

De Helpdesk, die nu dus Onderwijsjuristen heet, is al vanaf het begin van VOS/ABB in 1998 een belangrijke pijler onder de vereniging. Met elk jaar meer dan 10.000 antwoorden op vragen die telefonisch of per e-mail binnenkomen, weten onze leden ons goed te vinden.

Wat een deel van de aangesloten schoolbesturen en scholen echter niet weet, is dat VOS/ABB veel meer doet dan het beantwoorden van vragen. Onze juristen kunnen ook worden ingeschakeld voor advies op verschillende rechtsgebieden of voor dossierbehandeling bij meer specifieke hulpvragen. Ze kunnen bovendien optreden als gemachtigde in juridische procedures. Bovendien organiseren ze gratis cursussen.

Publicaties van Onderwijsjuristen

Een andere activiteit bestaat uit het verzorgen van publicaties op deze website over wetsvoorstellen en jurisprudentie. Daarnaast houden de Onderwijsjuristen de rubriek veelgestelde vragen op onze website bij. Leden kunnen de publicaties altijd gratis downloaden en de veelgestelde vragen eveneens kosteloos raadplegen.

Lees meer…