Katern Algemene wet bestuursrecht – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een katern samengesteld over de Algemene wet bestuursrecht (Awb).De Awb raakt onder andere besturen van openbare scholen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Op grond van deze wet zijn bezwaar en beroep mogelijk...