Handreiking allocatiebeleid – PO

De PO-Raad stelt de handreiking Allocatiebeleid schoolorganisaties primair onderwijs beschikbaar. Deze handreiking kan dienen als naslagwerk en bevat een stappenplan. Allocatiebeleid gaat over het verdelen van geld vanuit de stichting naar de scholen of naar een...