De PO-Raad stelt de handreiking Allocatiebeleid schoolorganisaties primair onderwijs beschikbaar. Deze handreiking kan dienen als naslagwerk en bevat een stappenplan.

Allocatiebeleid gaat over het verdelen van geld vanuit de stichting naar de scholen of naar een gezamenlijk bovenschools doel. In het bestuursverslag moet over de allocatie van middelen worden gerapporteerd.

Door de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs het allocatiebeleid actueler en noodzakelijker geworden. Veel schoolorganisaties willen hiermee aan de slag en zijn op zoek naar een stappenplan en afwegingskader. De handreiking is op verzoek van de PO-Raad opgesteld door Infinite Financieel.

Download handreiking

Advies nodig? Neem contact op met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: