Geactualiseerde factsheet en voorbeeldbrief Wnra

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een op de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) geactualiseerde factsheet over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gepubliceerd. Ook kunt u als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten een geactualiseerde voorbeeldbrief downloaden. Die kunt u gebruiken om uw personeel te informeren over de aanstaande wetswijziging.

De Wnra wordt op 1 januari 2020 van kracht. Dit betekent dat de werknemers in het openbaar onderwijs rechtspositioneel dan onder het reguliere arbeidsrecht zullen vallen. De Wnra brengt alleen een wijziging in rechtspositie met zich mee; er verandert niets aan de arbeidsvoorwaarden.

In het factsheet staat op een rij wat er verandert en wat dit voor de werkgevers en werknemers in het openbaar onderwijs met zich meebrengt. De voorbeeldbrief kunt u gebruiken om personeel te informeren over de Wnra. Ook kunt u de brief benutten om werknemers om toestemming te vragen voor het zogenoemde incorporatiebeding.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

CDA-vragen over WWZ-nadeel bijzonder onderwijs

Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA wil weten waarom de Wet werk en zekerheid (WWZ) wel gaat gelden voor het bijzonder onderwijs, maar (nog) niet voor het openbaar onderwijs. Hij heeft daarover vragen gesteld aan minister Jet Bussemaker van OCW.

Hij wil ook antwoord op de vraag of de WWZ-verschillen tot meer kosten leiden voor het bijzonder onderwijs, omdat daar extra personeel zou moeten worden aangesteld. Rog vraagt eveneens aan de minister hoe deze ongelijkheid te rijmen is met de gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs op het gebied van bekostiging.

De vragen de christendemocraat volgen op een bericht van Verus. De christelijke besturenorganisatie heeft dat bericht met succes ingezet in haar politieke lobby tegen de WWZ.

WWZ niet voor ambtenaren

De vragen van Rog zijn opmerkelijk, in die zin dat de antwoorden voor het oprapen liggen. Personeelsleden van bijzondere scholen vallen onder het Burgerlijk Wetboek. Daarom is de WWZ op hen van toepassing. De nieuwe wet geldt (nog) niet voor werknemers die onder het ambtenarenrecht vallen. Tot die groep behoren werknemers in het openbaar onderwijs.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in april al uitgelegd waarom de WWZ (nog) niet van toepassing is op het openbaar onderwijs. Hij bevestigde in een brief aan de Tweede Kamer dat openbare schoolbesturen de WWZ niet rechtstreeks hoeven toe te passen.

Notitie over WWZ

De Helpdesk van VOS/ABB heeft eerder een notitie gepubliceerd met een toelichting over de WWZ in relatie tot de cao en het openbaar onderwijs. Voor VOS/ABB is het uitgangspunt dat de WWZ niet van toepassing is op het het openbaar onderwijs, zolang het personeel niet onder het Burgerlijk Wetboek valt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl