Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA wil weten waarom de Wet werk en zekerheid (WWZ) wel gaat gelden voor het bijzonder onderwijs, maar (nog) niet voor het openbaar onderwijs. Hij heeft daarover vragen gesteld aan minister Jet Bussemaker van OCW.

Hij wil ook antwoord op de vraag of de WWZ-verschillen tot meer kosten leiden voor het bijzonder onderwijs, omdat daar extra personeel zou moeten worden aangesteld. Rog vraagt eveneens aan de minister hoe deze ongelijkheid te rijmen is met de gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs op het gebied van bekostiging.

De vragen de christendemocraat volgen op een bericht van Verus. De christelijke besturenorganisatie heeft dat bericht met succes ingezet in haar politieke lobby tegen de WWZ.

WWZ niet voor ambtenaren

De vragen van Rog zijn opmerkelijk, in die zin dat de antwoorden voor het oprapen liggen. Personeelsleden van bijzondere scholen vallen onder het Burgerlijk Wetboek. Daarom is de WWZ op hen van toepassing. De nieuwe wet geldt (nog) niet voor werknemers die onder het ambtenarenrecht vallen. Tot die groep behoren werknemers in het openbaar onderwijs.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in april al uitgelegd waarom de WWZ (nog) niet van toepassing is op het openbaar onderwijs. Hij bevestigde in een brief aan de Tweede Kamer dat openbare schoolbesturen de WWZ niet rechtstreeks hoeven toe te passen.

Notitie over WWZ

De Helpdesk van VOS/ABB heeft eerder een notitie gepubliceerd met een toelichting over de WWZ in relatie tot de cao en het openbaar onderwijs. Voor VOS/ABB is het uitgangspunt dat de WWZ niet van toepassing is op het het openbaar onderwijs, zolang het personeel niet onder het Burgerlijk Wetboek valt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: