‘Bestrijding antisemitisme begint in scholen’

‘De echte bestrijding van antisemitisme begint in de schoolbanken, van elke school, waar dan ook.’ Dat benadrukt voorzitter Eddo Verdoner van het Centraal Joods Overleg op de opiniepagina van Trouw.

Het opiniestuk van Verdoner volgt op de recente schietpartij in een synagoge in de Amerikaanse plaats Poway, bij San Diego in Californië. Daarbij viel één dode en raakten drie mensen gewond. Er werd een 19-jarige student opgepakt. Hij zou zich voorafgaand aan de aanslag op sociale media antisemitisch hebben geuit.

‘De synagoge staat voor je identiteit, identiteit houdt je drijvend, en die aanslag is de spijker in je rubberboot. Dat gevoel zal niet alleen joden bekruipen, maar ook de christenen in Sri Lanka en de moslims in Christchurch’, aldus Verdoner. Hij brengt de aanslag in verband met de opkomst van populisme en de polarisatie van het politieke debat. Daardoor duiken volgens hem weer racistische elementen op.

Het is het beste, zo stelt Verdoner, om dit in het onderwijs te bestrijden. Er moeten daartoe wat hem betreft verplichte lesprogramma’s komen. Scholen zouden ook kennismaking met andere culturen moeten stimuleren.

Lees meer…

Meer antisemitisme, ook in de klas

Vorig jaar waren er in Nederland 19 procent meer gevallen van antisemitisme dan in 2017. Dat blijkt uit de Monitor Antisemitische Incidenten van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). In totaal werden 135 incidenten en 95 meldingen van online antisemitisme geregistreerd.

Volgens het CIDI komt de groei van antisemitisme in Nederland overeen met trends in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Met name in de directe omgeving steeg het aantal antisemitische incidenten sterk.

Dit betreft onder andere voorvallen op school. Zo registreerde CIDI een melding van een joodse scholier, die in de klas en in groepsapps opmerkingen te horen kreeg als ‘alle joden moeten dood’ en ‘ga terug naar de gaskamer’. Een ander voorbeeld betreft een joodse leerling die ‘kankerjood, ga hier weg’ te horen kreeg toen hij in een les maatschappijleer had gezegd dat er volgens hem in de islamitische wereld geen democratie bestaat.

Holocaust

Ook kreeg het CIDI vorig jaar weer meldingen van docenten in het voortgezet onderwijs over leerlingen die stellen dat de Holocaust nooit heeft plaatsgehad.  ‘Dat is zorgwekkend’, zo staat in de monitor, ‘want er zijn steeds minder ooggetuigen van de Holocaust in leven om hun verhaal te vertellen. Er bestaat een reëel risico dat het ontkennen of betwijfelen van de Holocaust steeds meer in de mainstream komt.’

Het CIDI benadrukt dat alle scholen goed onderwijs over de Holocaust moeten geven. Speciaal voor docenten heeft het kenniscentrum de website www.holocausteducatie.nl opgezet.

Lees meer…

Bijna één op dertig racistische incidenten in scholen

Van de geregistreerde racistische incidenten in 2017 was ruim 3 procent in scholen. Dat meldt het Verwey Jonker Instituut.

In 2017 waren er 1652 geregistreerde racistische incidenten. De meeste daarvan deden zich voor in de directe woonomgeving of op de openbare weg (bij elkaar ruim 53 procent). Scholen scoren met ruim 3 procent (61 incidenten in 2017) relatief laag.

Bij de meeste racistische incidenten was sprake van discriminatie en/of belediging. Racistisch geweld komt veel minder vaak voor dan verbaal racisme.

Lees meer… 

Complotten in de klas – hoe ga je daarmee om?

De Anne Frank Stichting en Stichting School en Veiligheid hebben een brochure uitgebracht met praktische tips en suggesties met betrekking tot leerlingen die denken in complotten. De brochure is bedoeld voor docenten in het voortgezet onderwijs en mbo.

De makers wijzen erop dat veel docenten worstelen met leerlingen die denken in complotten. ‘Een uitlating of opvatting van een leerling kan een les helemaal op z’n kop zetten. Hij of zij komt met een verhaal of idee uit de hoek dat haaks staat op het wereldbeeld en de waarneming van de docent voor de klas’, zo melden de Anne Frank Stichting en Stichting School en Veiligheid.

Centraal uitgangspunt van de brochure is de notie dat docenten leerlingen die in complotten geloven serieus moeten nemen. ‘Weerleggen of onderuithalen van een complotconstruct met alleen feitelijke tegeninformatie werkt contraproductief. Beter is het om samen met leerlingen op zoek te gaan naar waarheidsvinding en daarbij open en nieuwsgierig te zijn.’

Ga naar de brochure Complotten in de klas

 

Eén op vijf joden wil af van bijzonder onderwijs

Eén op de vijf joden in Nederland is voor het opheffen van het bijzonder onderwijs als dat goed is voor de integratie, meldt het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW).

Het NIW hield in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam en Kieskompas een enquête onder joden in Nederland. De enquête ging over kwesties als het mogelijke gevaar van de islam, antisemitisme, fysiek geweld en de opkomst van rechts populisme.

Ook de vrijheid van onderwijs kwam in de enquête aan bod. Deze vrijheid, die vastligt in artikel 23 van de Grondwet, bepaalt dat bijzonder onderwijs, waar de joodse scholen onder vallen, en openbaar onderwijs gelijkelijk worden gefinancierd.

Ongeveer één op de vijf joden die aan de enquête meededen, geeft aan dat het bijzonder onderwijs kan worden opgeheven als dat goed is voor de integratie. Bijna een kwart is bereid daarvoor het recht op te geven op wat ‘onderwijs eigen stijl’ wordt genoemd.

Lees meer…

Geen oordeel over ‘antisemitische’ lesmethode

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW geeft geen inhoudelijk oordeel over lesmethodes. Het zijn volgens hem de educatieve uitgeverijen die de methodes zorgvuldig moeten samenstellen in dialoog met leraren, wetenschappers en andere betrokkenen.

Dat antwoordt Dekker op Kamervragen van de Groep Bontes/Van Klaveren over het Themakatern Het Midden-Oosten voor het vwo van uitgeverij ThiemeMeulenhoff. De Nederlandse afdeling van de Israëlische politieke partij Likoed trok aan de bel naar aanleiding van vermeende leugens over de staat Israël en joden.

Dekker wijst erop dat het ministerie van OCW de kerndoelen, eindtermen en examenprogramma’s op hoofdlijnen voorschrijft. ‘Uitgevers werken dit verder uit in individuele lesmethodes. Het is van belang dat zij dit zorgvuldig doen en in dialoog met leraren, wetenschappers en diverse andere stakeholders in het onderwijs’, aldus de staatssecretaris.

Hij wijst erop dat het ministerie individuele methodes niet goed- of afkeurt. ‘Ik zal dan ook geen inhoudelijk oordeel vellen over de lesmethode. Het is niet aan mij om de objectiviteit vast te stellen van historische bronnen die in lesmethoden worden gebruikt.’

ThiemeMeulenhoff is in gesprek gegaan met Likoed Nederland en heeft op basis daarvan enkele aanpassingen gedaan in de lesmethode.

Lees meer…

CIDI wil kwaliteitscriteria Nederlandse schoolboeken

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wil dat de Nederlandse overheid kwaliteitscriteria instelt voor schoolboeken.

Dit schrijft CIDI in een brief aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van ‘de ophef over onjuistheden en tendentieus taalgebruik’ in het vwo-katern Midden-Oosten Honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek van Thieme-Meulenhoff.

‘De noodzaak voor kwaliteitscriteria wordt duidelijk nu voor de tweede keer in korte tijd de kwaliteit van geschiedenisschoolboeken ter discussie staat’, aldus het CIDI. Eerder was er ophef over het boek Geschiedeniswerkplaats voor 4 vmbo van Uitgeverij Noordhoff.

Lees meer…

Negeren Holocaust door scholen onacceptabel

Leefbaar Rotterdam vindt dat het college van B en W van de Maasstad alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs er nadrukkelijk op moet wijzen dat les over de Holocaust in de kerndoelen is vastgelegd. De partij heeft daartoe tijdens een overleg over het Rotterdamse onderwijsbeleid een motie ingediend.

Gemeenteraadslid Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam meldt in de motie dat docenten in toenemende mate weerstand ervaren bij het behandelen van de Jodenvervolging door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij noemt het ‘onacceptabel’ dat ‘antisemitische sentimenten onder sommige leerlingen en hun ouders onderwijs over dit onderwerp belemmeren’.

Hij dringt er bij het Rotterdamse college van B en W op aan om ‘alle Rotterdamse scholen nadrukkelijk te wijzen op de plicht om onderwijs over de Holocaust een prominente plaats te geven’. Hier mag volgens hem op geen enkele wijze aan worden getornd.

CIDI trekt aan de bel over antisemitisme op scholen

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) signaleert een sterke toename van het aantal antisemitische incidenten.

Werden er in 2013 nog 100 van dergelijke incidenten geregistreerd, in 2014 waren dat er 171.

Het CIDI acht het zeer zorgwekkend dat juist op scholen ‘waar burgerschap, democratie en respect dienen te worden onderwezen’ veel incidenten werden gemeld. Ook benadrukt het CIDI dat scholen klachten van ouders over antisemitisme serieus moeten nemen en daders moeten aanpakken.

Lees meer…