Tweedaagse ‘Zin of onzin van centrale toetsing?’

VOS/ABB organiseert met de Vlaamse zusterorganisatie OVSG en het Stedelijk Onderwijs Antwerpen begin oktober een tweedaagse over onderwijskwaliteit en toetsing.

Op de tweedaagse ‘Zin of onzin van centrale toetsing?’ staat de vraag centraal wat het onderwijs in Nederland en Vlaanderen van elkaar kunnen leren. Hoe meten we onderwijskwaliteit en wat is de rol van toetsen daarin?

Diverse sprekers behandelen het thema, onder wie prof. dr. Jan Vanhoof van de Universiteit Antwerpen, René Kneyber van de Nederlandse Onderwijsraad en Arjen Toet van VOS/ABB. Toet zal het in een van de parallelsessies hebben over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs in Nederland.

In een rondetafelgesprek onder leiding van VRT-journaliste Hilde Mertens bespreken de deelnemers de conclusies van de dag, om daarna de Nederlandse en Vlaamse praktijk tegen elkaar af te wegen. Op de tweede dag gaan de deelnemers onder meer op schoolbezoek.

Praktische informatie tweedaagse

Deze tweedaagse over onderwijskwaliteit is op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober in Antwerpen. Op de website van OVSG vindt u meer informatie. Daar kunt u zich ook aanmelden. Voor 150 euro doet u als VOS/ABB-lid al mee aan de volledige tweedaagse. Niet-leden betalen meer.
U kunt ook kiezen voor deelname aan alleen de eerste dag (135 euro) of deelname aan de volledige tweedaagse inclusief overnachting en diner (275 euro).

Honderden Nederlanders willen lesgeven in Antwerpen

Zeker tweehonderd Nederlandse leraren oriënteren zich op een baan op een basisschool in Antwerpen. Dat meldt NRC Handelsblad.

De stad Antwerpen houdt een informatiedag voor leraren uit Nederland. Daar kunnen hooguit 54 mensen aan deelnemen. De organisatie had er niet op gerekend dat er zo veel aanmeldingen zouden komen.

In Antwerpen is een lerarentekort in het basisonderwijs, terwijl in Nederland de werkloosheid in het onderwijs toeneemt.

Coördinator Koen Rutten van het Vlaamse samenwerkingsverband Onderwijstalent van de stad Antwerpen en het Vlaamse arbeidsbureau VDAB zegt in NRC Handelsblad geschrokken te zijn van het grote aantal aanmeldingen: ‘Het heeft mij geleerd dat de situatie wel heel ernstig is in Nederland’.

Leraren uit Zeeuws-Vlaanderen mogelijk naar Antwerpen

Antwerpen zit te springen om leerkrachten. Daarom organiseert de stad in oktober een bijeenkomst voor Nederlandse docenten uit Zeeuws-Vlaanderen die in Antwerpen willen gaan lesgeven.

In de Vlaamse krant De Morgen zegt de Antwerpse coördinator lerarentekort Pieter Vissers dat het op dit moment nog wel meevalt met het aantal vacatures, maar dat het aantal in de loop van het schooljaar gaat oplopen, vooral vanwege vervangingen. ‘Vroeger merkte je die krapte na kerst. Nu, door het schaarse aanbod, loopt het al vroeger moeizaam’, aldus Vissers.

Het aantal vacatures in Antwerpen neemt de komende jaren verder toe, doordat er meer leraren uitstromen dan er studenten van de opleidingen komen. Bovendien groeit het aantal leerlingen in de stad aan de Schelde.

Antwerpen is vooral op zoek naar leerkrachten basisonderwijs. Er is daarover contact met de bij VOS/ABB aangesloten scholengroep LeerTij-Kapriom in het demografische krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen. LeerTij-Kapriom heeft te kampen met een forse daling van het aantal leerlingen en daardoor met dalende werkgelegenheid.

In oktober organiseren de stad Antwerpen en LeerTij-Kapriom een informatiebijeenkomst voor Nederlandse leerkrachten die de grens willen oversteken. Coördinator Vissers meldt dat in maart mogelijk een tweede bijeenkomst volgt voor leraren uit andere delen van Nederland.

Nederlandse leerkrachten en pabo-studenten die in Antwerpen willen gaan werken, moeten nog wel een bijscholing volgen. Zo moeten ze worden bijgespijkerd op het gebied van de Belgische topografie. Ook moeten ze Frans leren.

In de jaren 90 was de situatie omgekeerd. Toen had Vlaanderen een overschot aan leerkrachten, terwijl Nederland vooral in de grote steden een tekort had. Er was toen een campagne om Vlaamse leerkrachten hiernaartoe te halen.