Katern Arbobeleid en veiligheid geheel herzien

Het katern over arbobeleid en veiligheid is herzien. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het vernieuwde katern downloaden.

In de nieuwe uitgave komt onder andere de in 2017 gewijzigde Arbowet aan bod, die nadruk legt op ziekteverzuimpreventie. Maar er is natuurlijk meer beweging op het gebied van arbobeleid en veiligheid. Gezond en veilig werken staat volop in de schijnwerpers. Mensen worden steeds ouder en om sociale voorzieningen in stand te houden, werken we allemaal langer door. Duurzame inzetbaarheid wint daardoor aan belang. Het gericht inzetten van maatregelen in de preventieve sfeer zorgt ervoor dat mensen gemotiveerd blijven.

Het herziene katern is samengesteld door HRM-expert Ivo Israel van VOS/ABB. Het is niet in druk uitgebracht, maar in een eenvoudige printvriendelijke versie.

Als u vragen over arbobeleid en veiligheid heeft, kunt bij VOS/ABB terecht voor advies! Neem daarvoor contact op met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Katern Arbobeleid en veiligheid downloaden

Te weinig aandacht voor veiligheid in basisscholen

Bijna de helft van de basisschooldirecteuren vindt dat er onvoldoende in veiligheid wordt geïnvesteerd. Dit blijkt uit onderzoek van BHV.nl, dat onder andere cursussen voor bedrijfshulpverlening aanbiedt.

Eén op de drie basisscholen heeft geen preventiemedewerker. Slechts in één op de tien schoolgebouwen is een automatische externe defibrillator (AED) aanwezig. Dat is een apparaat waarmee direct hulp kan worden verleend aan iemand met een hartaanval. Waar zo’n apparaat aanwezig is, wordt er in bijna de helft van de gevallen nooit mee geoefend. Verder blijkt uit het onderzoek dat 40 procent van de basisscholen in de lessen geen aandacht besteedt aan veiligheid.

Positief is dat op bijna alle scholen meerdere bedrijfshulpverleners zijn die trainingen volgen. Ook wordt er in vrijwel alle basisscholen geoefend met een vluchtplan en oefenen ze jaarlijks met een ontruiming. Een EHBO-verbanddoos en brandpreventiemiddelen zijn bijna overal in huis.

Aan het onderzoek hebben ongeveer 300 basisschooldirecteuren meegewerkt.

Katern over arbobeleid en veiligheid
VOS/ABB heeft in september 2011 een herzine online versie van het katern Arbobeleid en Veiligheid uitgebracht. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit katern downloaden van het besloten ledengedeelte van deze website.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl