‘Complexe leerlingen verdienen meer ondersteuning’

De Onderwijsraad pleit in een advies over passend onderwijs voor verhoogde inzet op de ontwikkeling van nieuw structureel ondersteuningsaanbod voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften.

De raad doelt bijvoorbeeld op leerlingen met een autismespectrumstoornis die op cognitief niveau havo of vwo aankunnen. Een andere groep bestaat uit leerlingen met ernstige psychiatrische of gedragsproblemen in combinatie met een verstandelijke beperking. Het aanbod voor deze leerlingen is volgens de Onderwijsraad ‘nog steeds onvoldoende’.

Het advies aan de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob luidt om bij de ontwikkeling van nieuw structureel ondersteuningsaabod voor complexe leerlingen gebruik te maken van expertise vanuit de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De raad voegt daaraan toe ervan uit te gaan dat de onderwijsministers de toezegging van voormalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW nakomen om met de betreffende onderwijsorganisaties om de tafel te gaan zitten en te bevorderen dat in álle samenwerkingsverbanden aanvullend aanbod tot stand komt.

Lees meer…

Balans Award naar basisschool Aventurijn in Den Bosch

Basisschool Aventurijn in Den Bosch heeft de Balans Award 2014 gekregen. Deze prijs gaat elk jaar naar een school die goed samenwerkt met ouders.

De Aventurijn valt onder het bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur SIGNUM. De school werd voor de Balans Award genomineerd door de moeder van een leerling die het syndroom van Asperger heeft. In Trouw vertellen de moeder en directeur Hanny Rijkers hoe zij een succes maakten van de schooltijd van deze leerling.

De moeder zegt dat ze er heel blij mee was dat de school na de diagnose van haar dochter direct hulp aanbood. Directeur Rijkers: ‘Een school heeft de wijsheid niet in pacht over wat het beste is voor een kind. Je moet het samen met de ouders en het kind doen. Wat gaat er niet goed? Daar konden wij dan op inspelen.’

De directeur wijst in Trouw wel op de beperkingen van de school: ‘Leraren hebben dertig leerlingen in de klas, en die hebben ook aandacht nodig.’ Wat hielp bij de begeleiding, was dat haar moeder er altijd voor haar was. Wat dat betreft voorziet Rijkers in het kader van passend onderwijs problemen. ‘We hebben de ouders, die al zo veel werken, ook op school steeds meer nodig.’

De Aventurijn heeft de sterke kanten van het meisje opgezocht en zo haar zelfvertrouwen versterkt. Ze zit nu in het tweede jaar van het gymnasium. ‘Laatst hadden we een ouderavond. Ik dacht nog: zal ik weer even met de mentor overleggen. Maar voor het eerst had ik zoiets van: laat maar, het komt wel goed’, aldus de moeder.

De Balans Award is vrijdag aan basisschool Aventurijn uitgereikt tijdens het Kennissymposium Balans in Utrecht.