Van Bach tot Nena: Musikfest basisschool Assen

Op de Dag van de Duitse Taal (26 maart) is in het openbare Kindcentrum Kloosterveen in Assen een Musikfest

Er zullen gastlessen worden gegeven over Duitstalige muziek. Hiermee wil het Duitsland Instituut Amsterdam laten zien dat Duits niet alleen nuttig is, maar ook mooi, poëtisch en makkelijk te leren. Er wordt aandacht besteed aan de barokmuziek van Johann Sebastian Bach, maar ook aan onder meer de 99 Luftballons van Nena en raps van Carlo Waibel alias Cro.

‘Muziek raakt ons en brengt de cultuur van een land dichterbij’, zegt Trixie Hölsgens van het Duitsland Instituut Amsterdam. ‘Het is een ideaal middel om scholieren op een speelse, laagdrempelige manier voor een taal enthousiast te maken. Juist op basisscholen’.

Ook op culinair gebied gaat de school in Assen op de Duitse toer: er wordt een lunch met Brezeln geserveerd.

Leerlingendebat krijgt na aanslag andere invulling

Het leerlingendebat in het Provinciehuis Assen waarmee de School!Week 2019 is geopend, heeft vanwege de aanslag in Utrecht een andere invulling gekregen. Dat heeft de Drentse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma bekendgemaakt voorafgaand aan het debat.

Omdat vanwege de aanslag in Utrecht de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen is stilgelegd, is besloten om het debat niet meer in het teken van de verkiezingen te plaatsen. Klijnsma vertelde dat het debat in plaats daarvan zou gaan over de vraag hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat onze samenleving ook in de toekomst veilig blijft.

Klijnsma benadrukte dat we nu met ons allen de mensen moeten steunen die zijn geraakt door de aanslag in Utrecht. De boodschap van Klijnsma maakte indruk op de leerlingen die aan het debat meedoen.

Met het leerlingendebat is de School!Week 2019 officieel geopend. De opening van de week van het openbaar onderwijs werd verricht door directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB en directeur-bestuurder Marco Frijlink van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Bekijk het online foto-album van het leerlingendebat in Assen.

Meer weten over de School!Week? Ga naar www.openbaaronderwijs.nu.

Jetta Klijnsma opent debat openbaar onderwijs

De Drentse commissaris van de koning Jetta Klijnsma opent op maandag 18 maart in het provinciehuis in Assen een groot openbaar-onderwijsdebat. Daarmee wordt het startsein gegeven voor de landelijke School!Week. Deze jaarlijkse actieweek van het openbaar onderwijs wordt georganiseerd door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het leerlingendebat is een initiatief van Plateau Assen voor openbaar primair onderwijs en kinderopvang, het openbare Dr. Nassau College en de PrO Assen. Het debat wordt elk jaar gehouden in de School!Week, waarin openbare scholen in heel Nederland laten zien waar zij voor staan. Met het debat willen de scholen het democratische karakter van het openbaar onderwijs benadrukken.

Leerlingen die aan het debat meedoen, hebben een debattraining gekregen van Connie Ettema van Debatteren kun je leren. Deze debattraining werd aangeboden door VOS/ABB en VOO.

Provinciale Statenverkiezingen

Eerder was het debat altijd in de raadszaal van het gemeentehuis in Assen, maar dit keer is het in het provinciehuis. Daar is voor gekozen in verband met de Provinciale Statenverkiezingen die op woensdag 20 maart midden in de School!Week worden gehouden.

Omdat het openbaar-onderwijsdebat dit keer in het provinciehuis van Drenthe plaatsvindt, werd de Drentse commissaris van de koning Jetta Klijnsma uitgenodigd om het bij te wonen. Zij heeft daar positief op gereageerd en zal het debat openen.

Meer weten over wat er in de School!Week van 18 tot en met 22 maart op het programma staat? Ga naar www.openbaaronderwijs.nu.

 

Landelijke opening School!Week in provinciehuis Assen

Het leerlingendebat op maandag 18 maart in Assen, dat het officiële startmoment van de School!Week wordt, vindt plaats in het provinciehuis van Drenthe. 

De landelijke opening van de School!Week 2019 staat met het debat in Assen in het kader van het democratische karakter van het openbaar onderwijs. Leerlingen van het openbaar primair en voortgezet onderwijs in Assen gaan in het Drentse provinciehuis met elkaar in debat over actuele ontwikkelingen.

De keuze voor het provinciehuis houdt verband met de Provinciale Statenverkiezingen die op woensdag 20 maart worden gehouden. Dat is midden in de School!Week.

Debattraining

Leerlingen die aan het debat gaan meedoen, krijgen een debattraining die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs als organisatoren van de School!Week aanbieden. De debattraining wordt op 5 maart in IKC Het Sterrenschip in Assen gegeven door Conny Ettema van Debatteren kun je leren.

Het officiële startsein van de School!Week klinkt aan het begin van het debatevenement op maandag 18 maart. Dat is omstreeks 13.30 uur. Het leerlingendebat duurt tot circa 15.00 uur.

Meer weten over de School!Week? Ga naar www.openbaaronderwijs.nu.

Vernieuwde Dr. Nassau College Assen klaar voor toekomst

Onderwijswethouder Maurice Hoogeveen (D66) van de gemeente Assen heeft donderdag de vernieuwde locatie Penta van het openbare Dr. Nassau College officieel geopend.

Het gebouw uit de jaren 60 heeft zijn monumentale allure terug. Met een creatieve ingreep in het hart van de school is het gebouwoppervlak iets teruggebracht, wat geen problemen oplevert vanwege het enigszins gekrompen aantal leerlingen. Een beschut ontmoetingsplein en een overdekte verbindingsgang kwamen ervoor in de plaats.

Meest in het oog springend zijn de frisse en kleurrijke uitstraling en het aantrekkelijk groene en glooiende terrein en water rondom de school.

Het bouwkundig ontwerp en interieurontwerp is van De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs (dJGA) uit Rotterdam. De verbouwing werd uitgevoerd door de Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Friesland.

Lees meer…

Openbare scholen zijn beste onderwijswerkgevers

VOS/ABB feliciteert de openbare school voor speciaal basisonderwijs De Meander in Assen en het eveneens openbare Beatrix College in Tilburg. Deze scholen zijn verkozen tot de beste onderwijswerkgevers van 2013.

Medewerkers konden hun school nomineren voor de verkiezing Beste Onderwijswerkgever. De scholen met de meeste stemmen kregen een uitgebreid onderzoek onder alle personeelsleden. Hieruit volgde een nominatie van twee scholen per onderwijstype. Sbo De Meander in Assen en het Beatrix College in Tilburg kregen uiteindelijk de eretitel.

De winnende sbo-school valt onder de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Plateau Primair Openbaar Onderwijs Assen. Het bestuur van de vo-school die is uitgeroepen tot Beste Werkgever 2013 is de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, die ook lid is van VOS/ABB.

‘We zijn trots op onze verkiezing en zien het als een stevige aanmoediging op de ingeslagen weg door te gaan!’, zo laat het Beatrix College weten op zijn website. In het juryrapport staat onder meer dat de school zich kenmerkt door laagdrempeligheid. ‘Er wordt goed geluisterd naar de inbreng van het personeel en er wordt iets mee gedaan’, aldus de jury.

Ook in Assen zijn ze trots: ‘Deze prestigieuze prijs is een erkenning en waardering voor onze dagelijkse inzet om het beste uit de leerlingen en onszelf te halen’, schrijft directeur Henk Westerhof van sbo De Meander.

De initiatiefnemers van de verkiezing zijn de Docentenbank, de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement en DUO Onderwijsonderzoek.

Danny Mekić sluit Pre-School!Week Tour 2013 af

De jonge ondernemer Danny Mekić noemt zichzelf een ‘multidisciplinair internetexpert. Vrijdagmiddag gaf hij in Assen op de afsluitende bijeenkomst van de Pre-School!Week Tour 2013 zijn visie op de toekomst van het onderwijs.

Het motto van de bijeenkomst in de Drentse hoofdstad was ‘Welkom in 2030’. Terwijl Mekić de toekomst centraal zette, gingen de andere vier bijeenkomsten van de Pre-School!Week Tour 2013 over respect – bijeenkomst maandag in Haarlem-, identiteit – dinsdag in Amersfoort-, een veilig schoolklimaat – woensdag in Helmond-  en filosofie en levensbeschouwing in het openbaar onderwijs – donderdag in Kampen (zie gerelateerde berichten in het rode vlak rechts).

Mekić legde de vraag voor wat het onderwijs in de toekomst kan verwachten en hoe het daarop kan inspelen. Zo kunnen scholen volgens hem meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die digitale media in almaar toenemende mate te bieden hebben. De snelle verbindingen via het 4G-netwerk zullen daar een positieve bijdrage aan leveren.

Scholen moeten niet bang zijn voor digitale innovaties, benadrukte Mekić. Als ze goed op die innovaties inspelen, kunnen ze het onderwijs voor de nieuwe generatie leerlingen relevanter maken. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede. Het is volgens Mekić van belang dat scholen zichzelf niet een sturende, maar een faciliterende rol aanmeten en met digitale middelen aansluiten bij verschillende leerstijlen van kinderen.

Voor de bijeenkomst in Assen werkte VOS/ABB samen met het Dr. Nassau College, Praktijkonderwijs Assen en de stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen.

De Pre-School!Week Tour was de opmaat naar de School!Week, de jaarlijks terugkerende landelijke campagne van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In de week van 18 tot en 22 maart – de School!Week begint dus aanstaande maandag! – laten openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het hele land zien waar zij voor staan. De week draait om de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Het motto van de School!Week is Ik ben welkom.