Nieuwe website legt kinderen uit wat auteursrecht is

De nieuwe website auteursrechtvoorjou richt zich speciaal op kinderen. De website over auteursrecht is voortgekomen uit onderwijsprojecten over mediawijsheid die de Federatie Auteursrechtbelangen met diverse partners heeft ontwikkeld.

De Federatie Auteursrechtbelangen meldt dat kinderen in toenemende mate te maken krijgen met auteursrecht, omdat zij zich steeds meer in de digitale wereld bewegen en manifesteren. ‘Daarbij zijn kinderen enerzijds zelf creatieve makers, anderzijds gebruikers van creatieve werken van anderen. Daar komen rechten, maar ook spelregels bij kijken’, aldus de federatie.

 

 

Auteursrecht: wat mogen scholen wel en niet?

Kennisnet heeft voor scholen een publicatie uitgebracht over auteursrecht en internet.

De publicatie gaat in op wat scholen en leraren over auteursrecht zouden moeten weten. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag of er in de les zomaar teksten van het internet mogen worden gebruikt of wat de auteursrechtelijke status van filmpjes op YouTube is.

De publicatie gaat ook in op onder meer citaatrecht, portretrecht, de onderwijsexceptie op het auteursrecht, licenties en regels die gelden op sociale media.

Download Auteursrecht en internet – wat mogen scholen wel en niet?

Uitgeverijen balen van illegaal kopiërende scholen

De educatieve uitgeverijen zijn het meer dan zat dat er in het onderwijs op illegale wijze boeken worden gekopieerd. In waarschuwingsbrieven aan scholen dreigt de Commissie Auteursrecht (GCA) van de Groep Educatieve Uitgeverijen met dwangsommen van 1000 euro per dag, met een maximum van 100.000 euro.

In Trouw komt Frank van Amerongen van de GCA aan het woord: ‘Het hoort gewoon niet. Het is stelen. Met dat geld hou je de innovatie tegen voor nieuw lesmateriaal en hou je het salaris in waar auteurs recht op hebben.’ Educatieve uitgeverijen en auteurs lijken zo miljoenen euro’s aan inkomsten mis te lopen.

Van Amerongen ziet de kopieerdrift als een belangrijk neveneffect van de Wet gratis schoolboeken die in 2008 is ingevoerd. Ouders hoeven sindsdien ook in het voortgezet onderwijs niet meer te betalen voor de boeken van hun kinderen. De scholen krijgen per leerling een boekenbudget van 321,50 euro, maar de praktijk wijst uit dat dit budget te laag is.

Het onderzoek van de GCA leverde dit schooljaar een recordaantal waarschuwingsbrieven op voor organisaties die zich schuldig maken aan het illegaal kopiëren van lesmateriaal. Het ging om onder meer zes scholen in het voorgezet onderwijs, een basisschool, copyshops en twee leraren die lesmateriaal op internet plaatsen.

Van Amerongen wijst er tegenover VOS/ABB op dat er nog nooit dwangsommen aan scholen zijn opgelegd, omdat tot nu toe blijkt dat ze na een waarschuwing het illegaal kopiëren staken.

‘Gratis’ schoolboeken verdwijnen
Overigens staat in het regeerakkoord dat de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs gaan verdwijnen. Naar verwachting zal dat in 2015 gebeuren. Leerlingen kunnen lesmateriaal dan niet meer gratis gebruiken. Het gaat om een nettobezuiniging van 55 miljoen in 2015 en 185 miljoen in de jaren erna.

In het regeerakkoord staat daar het voornemen tegenover om een deel van de besparing terug te geven via inkomensondersteuning. Het huidige systeem van inkoop door scholen blijft wel in stand.

Katern auteursrecht
VOS/ABB heeft in 2006 een katern over auteursrechtelijke bijdragen gepubliceerd. Dit katern is destijds aan de leden toegestuurd. De online versie staat op het besloten ledengedeelte van deze website.

Lees een voorbeeld van een waarschuwingsbrief.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl