Netwerk om scholen ruimte en regie te laten ervaren

Onderwijsminister Arie Slob zegt ernaar te streven dat basisscholen ‘ruimte hebben, voelen én benutten’. Zo ervaren ze volgens hem regie en kunnen ze betere onderwijskwaliteit leveren. Om ideeën op dit vlak op elkaar af te stemmen, wil hij na de zomer verschillende onderwijsprofessionals in een netwerk bij elkaar brengen. Dat staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Hij wil dat scholen binnen de wettelijke kaders de ruimte pakken voor een eigen invulling van het onderwijs. ‘Die ruimte vullen ze kwalitatief hoogstaand in, op een manier die past bij de visie van het team en aansluit bij de leerbehoefte van leerlingen en de lokale context van de school’, aldus Slob.

De minister meldt ook dat veranderingen gedegen en onderbouwd vorm moet krijgen. ‘Dit betekent dat onderzoek, begeleiding en kennisdeling nodig is. Zo wordt er op professionele wijze aan kwalitatief goed onderwijs gewerkt. Verschillende vormen van (anders) organiseren moeten altijd dienend zijn aan de kwaliteit van het onderwijs.’

Slob zegt te kiezen voor een aanpak ‘waarin veel ruimte is voor interactie, voor ontdekking en onderzoek, en voor gelegenheid om van elkaar te leren’. Daarom komt hij met een netwerk van leraren, schoolleiders en -bestuurders, wetenschappers en belangengroepen om wensen en ideeën op elkaar af te stemmen.’Ik start hier direct na de zomer mee’, zo staat in zijn brief.

Lees meer…

Digitale vaardigheden ontbreken op helft basisscholen

Op naar schatting 50 procent van de basisscholen is nauwelijks aandacht voor digitale vaardigheden. Dit melden CodePact en Mediawijzer.net op basis van een zelf uitgevoerde inventarisatie.

‘De komende maanden gaan we meer in detail kijken naar de redenen waarom scholen nog geen aandacht besteden aan digitale vaardigheden’, zegt programma-directeur Mary Berkhout van Mediawijzer.net. ‘De redenen die zij opgeven zijn uiteenlopend: andere prioriteiten, geen goede infrastructuur zoals internetverbinding en computers, te weinig geld, onvoldoende vaardigheden van leerkrachten, et cetera.’

CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet hebben Samen Digiwijzer gelanceerd om basisscholen en leerkrachten te helpen digitale geletterdheid in te voeren.

Lees meer…

Aantal eerstejaars op pabo’s neemt toe

De pabo’s trekken meer studenten, meldt de NOS op basis van cijfers van de hogescholen.

Vorig jaar waren er 6144 eerstejaarsstudenten, dit jaar 6610.  Dat is een toename van 7,6 procent. Dat niet niet genoeg om het eerder verwachte tekort aan basisschoolleraren op te lossen. In 2020 wordt een tekort van ruim 4000 leraren verwacht. Dat tekort zal in 2025 waarschijnlijk zijn gegroeid 10.000.

De PO-Raad zegt tegen de NOS dat de basisscholen het op de korte termijn moeten hebben van zij-instromers en van oudere leraren die besluiten om voorlopig niet met pensioen te gaan.

‘Meeste basisscholen hebben formatie rond’

Het is de meeste basisscholen in de regio Midden ondanks het lerarentekort gelukt de formatie rond te krijgen, meldt de NOS.

De omroep baseert zich op een eigen rondgang langs basisscholen. Zo had de NOS contact met het interconfessionele kindcentrum Toermalijn. Dat heeft de formatie op één deeltijder na rond, zegt directeur Patricia Stiekwold. Ook de situatie op basisschool De Marke in Amersfoort wordt belicht. Deze rooms-katholieke school heeft de formatie helemaal rond, maar dat was volgens directeur Karin van den Hoven ‘een helse klus’.

Formatie rond, maar rek is eruit

De PO-raad maakt zich zorgen als de eerste griepgolf komt. ‘De rek is eruit, als er leraren ziek worden, dan is het heel moeilijk om een vervanger te vinden’, zo citeert de NOS een woordvoerder van de sectororganisatie van het primair onderwijs.

In de regio Midden zijn de scholen weer begonnen. De regio’s Zuid en Noord volgen op respectievelijk de maandagen 28 augustus en 4 september.

Lees meer…

Meer individueel les in basisscholen

Basisscholen laten steeds vaker het traditionele klassensysteem los om meer individueel les te geven. Dat melden veel dagbladen vandaag. Het betreft het onderwijsconcept Slim Fit, dat in 2011 op een aantal proefscholen van start is gegaan. Met succes.

Dagblad AD, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, De Limburger, De Stentor, Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden melden dat inmiddels zeker 100 scholen in het land het traditionele schoolsysteem overboord hebben gegooid. Zij werken tegenwoordig met units van ongeveer 60 tot 80 kinderen met verschillende leerkrachten, aangevuld met specialisten, assistenten, stagiaires en senioren van binnen en buiten de school. Dat is het kenmerk van Slim Fit.

Enthousiasme over Slim Fit

Slim Fit is gestart vanuit de InnovatieImpuls Onderwijs. In de periode 2011-2014 heeft een aantal scholen ermee geëxperimenteerd. Eén daarvan was obs De Torenuil in IJsselstein, waarover VOS/ABB in mei 2013 een artikel publiceerde in het toenmalige magazine School! De school in IJsselstein was toen al heel enthousiast over de werkwijze met grotere units leerlingen die leskregen van een heel team van leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires, vaak aangevuld met specialisten van buiten de school. De conclusie: als ‘mijn klas’ ‘onze klas’ wordt, heb je meer handen en minder werkdruk.

Inmiddels is de experimentele fase van Slim Fit afgesloten en de resultaten geven aan dat deze innovatie een succes is. Op www.innovatieimpulsonderwijs.nl meer informatie over dit en andere innovatieve onderwijsconcepten.

Het artikel ‘Geen eigen klas? Minder werkdruk’, over de ervaringen met Slim Fit van obs De Torenuil in IJsselstein en obs De Wereldwijzer in Hoorn, stond in magazine School! nr 3 van 2013.

PO in Actie: Salarisverhoging mag ook pas over vijf jaar

PO in Actie verwacht niet dat de salarissen van leraren in het primair onderwijs snel omhoog gaan en dat de werkdruk spoedig wordt verlaagd. Over twee jaar of desnoods vijf jaar mag ook. Dat heeft woordvoerder Jan van de Ven van PO in Actie gezegd in het radioprogramma De Ochtend van 4.

Van de Ven geeft les op de rooms-katholieke Josefschool in de Brabantse plaats Overloon. Hij kwam namens de groep PO in Actie in het ochtendprogramma van Radio 4 naar aanleiding van de staking van een uur op veel basisscholen. Volgens hem deden dinsdagochtend leraren op 85 tot 90 procent van de scholen aan die protestactie mee. De werkonderbreking was bedoeld voor meer salaris en lagere werkdruk.

Demissionair kabinet

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei onlangs dat wat hem betreft het demissionaire kabinet nog met meer geld komt voor de leraren in primair onderwijs. PO in Actie is aan de ene kant blij dat Asscher dit wil, maar Van de Ven liet ook blijken dat hij er weinig fiducie in heeft dat er in de demissionaire periode van het huidige kabinet nog wat gaat gebeuren.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW hebben maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er geen extra geld naar het primair onderwijs gaat, omdat dat volgens niet past bij de demissionaire status van het kabinet.

Nieuw regeerakkoord

‘Wij richten ons op de formerende partijen, daar zal het moeten gaan gebeuren’, aldus Van de Ven. In het regeerakkoord zal, zo zei hij, een duidelijke stap gemaakt moeten worden. ‘Die hoop hebben wij niet opgegeven, omdat het gewoon niet anders kan.’

In het regeerakkoord moet volgens hem komen te staan dat de werkdruk in het primair onderwijs wordt teruggedrongen tot een ‘acceptabel niveau’ en dat de salarissen op het niveau van de leraren in het voortgezet onderwijs moeten komen.

Over twee of desnoods vijf jaar

Het is om het even of dit al in september wordt geregeld of over twee jaar of zelfs over vijf jaar. ‘Dat maakt niet zoveel uit, zo moeilijk zijn wij niet. We snappen dat het een flinke investering wordt, maar met minder nemen wij geen genoegen’, aldus Van de Ven in de Ochtend van 4.

Beluister het interview met Jan van de Ven van PO in Actie:

De online petitie van PO Front, waarin onder andere PO in Actie zit, voor minder werkdruk en meer salaris is 351.860 keer ondertekend. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens een demonstratie op het Malieveld in Den Haag, waar circa 2000 leraren, ouders en andere betrokkenen op afkwamen.

Actie of niet, salarissen gaan niet omhoog

Binnen de OCW-begroting is er geen ruimte om de salarissen voor leraren in het primair onderwijs te verhogen, melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze reageren hiermee op de eis van de vakbonden verenigd in PO Front dat de salarissen voor leraren in het primair onderwijs op hetzelfde niveau moeten komen als voor leraren in het voortgezet onderwijs.

Salarissen (geen) zaak van demissionair kabinet?

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei onlangs dat het demissionaire kabinet dit desnoods moet regelen, maar daar gaan Bussemaker en Dekker niet in mee.

‘Wij hebben de afgelopen maanden aangegeven dat het in rede ligt dat een afweging over eventuele investeringen in het onderwijs en aan welke doelen dit wordt besteed primair aan het nieuwe kabinet is’, aldus Bussemaker en Dekker.

Minister Asscher laat in reactie op de brief van Bussemaker en Dekker weten dat hij erbij blijft dat het demissionaire kabinet de salarissen moet verhogen.

 

Protest basisscholen

De brief van de minister en staatssecretaris en de reactie van Asscher komen een dag voor een aangekondigde actie voor meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. De vakbonden verenigd in PO Front hebben ertoe opgeroepen om uit protest op dinsdag 27 juni de basisscholen een uur later te laten beginnen.

AOb pleit weer voor bekostigingskeurslijf

Voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) herhaalt in Trouw dat er weer een schot moeten komen in de lumpsumfinanciering van het basisonderwijs. Zo wil ze ervoor zorgen dat er meer geld naar de leraren gaat. 

‘Schoolbesturen moeten inzichtelijk kunnen maken dat in het basisonderwijs 85 tot 90 procent van het geld gaat naar voldoende personeel, kleine klassen en actueel werkmateriaal. Als dat niet lukt, moet het schot terug tussen geld dat besteed mag worden aan salarissen en overige kosten.’ Haar woorden zijn een herhaling van wat zij eerder in diverse media heeft gezegd.

Bekostigingskeurslijf

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB benadrukt dat de terugkeer van schotten in de financiering, zoals de AOb wil, geen oplossing is. Hij vreest ‘een bekostigingskeurslijf dat de beleidsruimte van de scholen indamt en de mogelijkheden van innovatie zal doen stokken’, zo schreef hij onlangs in een commentaar op deze website.

In basisonderwijs verdien je meer dan bij Albert Heijn

Wiskundedocent en lid van de Onderwijsraad René Kneyber zei onlangs in Trouw dat leraren in het basisonderwijs minder verdienen dan vakkenvullers in de Albert Heijn. Dat is niet waar, meldt NRC op basis van een check.

In Trouw schreef Kneyber een column over de salarissen in het basisonderwijs en het grote personeelstekort in die sector. Hij sloot zijn stuk af met het advies aan leraren in het basisonderwijs om ontslag te nemen en bij de Albert Heijn te gaan werken, omdat de salarissen daar hoger zouden zijn:

Beste collega’s in het primair onderwijs, als het loonaanbod van een nieuw kabinet jullie niet bevalt, neem dan gewoon ontslag. Bij de Albert Heijn verdien je meer. 

Dat laatste is niet waar, meldt NRC. Een beginnende vakkenvuller van 22 of 23 jaar verdient bij Albert Heijn bruto 1860 euro, terwijl een leerkracht van een basisschool in zijn eerste jaar bruto 2440 euro per maand verdient.

‘We beoordelen de stelling van Kneyber dan ook als onwaar’, aldus NRC.

Lees meer…

Leraren worstelen met ontwerpend leren

Leraren van basisscholen zijn over het algemeen nog niet vaardig genoeg om kinderen onderzoekend en ontwerpend te laten leren, blijkt uit onderzoek van de schoolleidersvakbond AVS.

Vrijwel alle 179 schoolleiders die de AVS voor dit onderzoek heeft benaderd, willen dat onderzoekend en ontwerpend leren een basisactiviteit wordt in het onderwijsaanbod. Daar is dan wel scholing van de leerkrachten voor nodig, omdat die hier over het algemeen nog niet de vaardigheid voor hebben.

Onderzoekend en ontwerpend leren heeft onder andere betrekking op wetenschap en techniek.

Lees meer…

Weinig vertrouwen in meldpunt kindermishandeling

Basisscholen hebben weinig vertrouwen in Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling. Dat meldt onderzoeksplatform Reporter 2021 van KRO-NCRV.

De helft van de scholen vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. Eén op vijf vijf ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan.

Het onderzoeksplatform meldt verder dat scholen hoge drempels ervaren bij het melden van kindermishandeling en dat ze niet weten wat er gebeurt na hun melding.

De PO-raad zegt ook dat melden bij Veilig Thuis nu niet goed functioneert, meldt tv-programma De Monitor dat over het onderzoek van Reporter 2021 verslag doet.

Lees meer…

Basisscholen met autonome leerkrachten doen het goed

Basisscholen draaien beter als ze de autonomie van leerkrachten stimuleren. Dat concludeert Tessa Janssen die promotieonderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen human resource management en prestaties in het primair onderwijs.

Uit het onderzoek van Janssen blijkt dat het welbevinden van leerkrachten en de prestaties van scholen veel baat hebben bij een goed ingebed human resource-beleid met bijvoorbeeld activiteiten gericht op werving, selectie, scholing, beoordeling en het vergroten van autonomie.

Schoolleiders spelen hierbij een cruciale rol. Als zij leerkrachten stimuleren door hun veel autonomie te geven en meer HRM-activiteiten toe te passen, hebben de leerkrachten het meer naar hun zin, concludeert Janssen. Scholen met dergelijke schoolleiders halen vaker hun gestelde doelen en zijn in staat in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving.

Lees meer…

Hoe kunnen krimpende basisscholen samenwerken?

Krimpende basisscholen die willen samenwerken met andere scholen in hun regio, kunnen de publicatie Samen aan de slag met leerlingendaling: handreiking bij samenwerken in het primair onderwijs downloaden.

Deze handreiking biedt inzicht in de stappen die schoolbesturen doorlopen als zij willen samenwerken. De publicatie behandelt drie thema’s: het op te lossen vraagstuk, het proces om tot samenwerking te komen en de mogelijke samenwerkingsvormen.

Het eerste thema gaat over het benoemen van het vraagstuk waarvoor samenwerking de oplossing is. Daartoe leidt de handreiking u langs een aantal strategische vragen.

Het proces om tot samenwerking te komen, wordt als tweede behandeld. Alle stappen van dit proces komen naar voren in de handreiking: van het zoeken naar mogelijke samenwerkingspartners tot het vormgeven en implementeren van de samenwerking.

Als laatste komen de mogelijke samenwerkingsvormen aan bod. Bij elke samenwerkingsvorm worden tips en aandachtspunten gegeven.

 

Cadeau van 40 miljoen op Nationale Schoolleiders Top

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakt 40 miljoen euro vrij om het voor schoolleiders in het basisonderwijs makkelijker te maken een masteropleiding te volgen. Het geld is bedoeld voor de jaren 2017-2022. Dekker maakte het nieuws bekend op de Nationale Schoolleiders Top in Utrecht.

Schoolleiders in het basisonderwijs willen wel een masteropleiding volgen, maar het blijkt vaak erg lastig om zich daarvoor vrij te roosteren. Met het extra geld wil Dekker dat makkelijker maken. ‘Dit biedt schoolleiders de kans om een master te halen en biedt jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider’, aldus de staatssecretaris.

Hij noemde schoolleiders ‘het fundament onder ons onderwijs’. Zij maken volgens Dekker ‘het verschil’ voor veel docenten, leerlingen en ouders. ‘Ze smeden hechte teams en zorgen dat leraren de ruimte en het vertrouwen krijgen om hun werk goed te doen.’ Daarom is het zo belangrijk, vindt hij, dat schoolleiders een masteropleiding kunnen volgen zo meldt hij op de website van het ministerie van OCW.

Dekker en ook premier Mark Rutte hebben over de Schoolleiderstop getweet:

Krimp basisscholen zet door: dieptepunt in 2023

De krimp van het aantal leerlingen op de basisscholen in Nederland wordt naar verwachting bereikt in 2023. Daarna zal dat aantal weer stijgen, verwachten het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het aantal kinderen dat op de basisschool zit, neemt al jaren achtereen af. Die trend zet door tot en met 2023, wanneer met circa 1,44 miljoen leerlingen het dieptepunt wordt bereikt. Daarna zal het aantal basisschoolleerlingen weer toenemen tot ongeveer 1,58 miljoen vanaf het jaar 2037.

Krimp vooral in periferie

De krimp zal de komende jaren het sterkt blijven in perifeer gelegen regio’s, zoals Limburg, Groningen, Friesland, de Achterhoek en Twente. Met name in de (grote) steden zal het aantal basisschoolleerlingen stabiel blijven of stijgen.

Lees meer…

Limonade en andere zoete troep verboden

Het Voedingscentrum wil dat alle scholen in Nederland het voorbeeld volgen van onder andere openbare basisschool De Albatros in Dordrecht: daar zijn limonade en andere dranken die bol staan van de suiker voortaan verboden.

Voor de zomervakantie erkende directeur Mark van der Sluijs van obs Albatros in het Algemeen Dagblad dat het een rigoureuze maatregel is dat leerlingen alleen nog maar water of melk mogen drinken, maar hij zegt geen andere keuze te hebben: ‘We doen bijna alles op onze school gezond. Tijdens de ochtendpauze krijgen de kinderen van ons al fruit en melk. Dan past het niet als ze in de lunchpauze wél zoete dranken nemen.’ Het verbod op limonade en andere zoete troep geldt nu het nieuwe schooljaar is begonnen.

Slechts fractie van scholen verbiedt limonade

Daniëlle Wolvers van het Voedingscentrum zei in het AD te hopen dat meer scholen volgen. De Albatros is een van de 95 basisscholen waar limonade en andere zoete dranken niet zijn toegestaan. Dat aantal is nog maar een fractie van de circa 6700 basisscholen in Nederland.

Lees meer…

Meer leerlingen in randgemeenten grote steden

Scholen in randgemeenten van grote steden kunnen rekenen op meer leerlingen. Dat komt doordat jonge gezinnen de grote stad verlaten. Ze verhuisden vooral naar nabijgelegen gemeenten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omdat het vooral om jonge gezinnen gaat, kunnen met name basisscholen in gemeenten bij grote steden rekenen op meer leerlingen. Dit betekent overigens niet dat de scholen in de grote steden rekening moeten houden met krimp, omdat het aantal jonge gezinnen daar per saldo in 2014 en 2015 nog toenam.

Jonge gezinnen willen weg uit Amsterdam

Vooral Amsterdam heeft te maken met een relatief grote trek van jonge gezinnen uit de stad naar kleinere gemeenten, zoals Haarlemmermeer, Haarlem, Zaanstad, Almere en gemeenten in het Gooi. Eén op de tien jonge gezinnen met kinderen tot vier jaar wil weg.

Ook Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben hiermee te maken, maar in mindere mate.

Lees meer…

Toolbox: actuele groei- en fusieregeling

In de map Basisschool van onze online Toolbox zijn de actuele groei- en fusieregeling opgenomen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Basisscholen zien dat klusouders overbelast raken

Basisscholen kunnen voor allerlei klusjes niet meer zonder de hulp van ouders, meldt het Algemeen Dagblad. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) ziet dat steeds meer ouders hierdoor overbelast raken.

Scholen zijn voor het onderhoud van hun tuin en/of plein steeds meer afhankelijk van de hulp van ouders. Dat geldt volgens het AD ook voor het onderhoud van het gebouw en het schoonmaken van speeltoestellen.

Basisscholen hebben te weinig geld

Voorzitter Petra van Haren van de AVS erkent in het AD dat er steeds meer vragen van scholen bij ouders terechtkomen, terwijl die vragen helemaal niet bij hen thuishoren. Volgens haar komt dat doordat er te weinig geld is voor onder andere onderhoud en schoonmaak.

Veel scholen willen meer muziek in de klas

Er is zoveel belangstelling voor het project Méér Muziek in de Klas, dat het geld dat hiervoor was gereserveerd voor 2017 naar voren wordt gehaald.

Het project Méér Muziek in de Klas volgt op stelselmatige bezuinigingen die het muziekonderwijs in en buiten de basisscholen de nek hebben omgedraaid. Minister Jet Bussemaker van OCW wil het nieuw leven inblazen.

In de eerste ronde van de subsidieregeling heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie 728 aanvragen van basisscholen ontvangen. Zij willen vanaf volgend jaar meer en beter muziekonderwijs aanbieden.

Budget voor muziek

Om aan de vraag tegemoet te komen, heeft Bussemaker besloten dat alle aanvragen dit jaar behandeld en beoordeeld kunnen worden. Het gereserveerde budget van de derde subsidieronde in 2017 wordt nu al beschikbaar gesteld.

Lees meer…

‘Vakdocenten voor gym niet overal haalbaar’

Het is niet haalbaar dat álle leerlingen van basisscholen bewegingsonderwijs krijgen van bevoegde vakdocenten. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker heeft de Tweede Kamer een brief geschreven als reactie op de initiatiefnota over bewegingsonderwijs van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema, die eerder werkzaam was als docent lichamelijke opvoeding van OSG Willem Blaeu in Alkmaar.

Dekker schrijft dat hij de grondgedachte omarmt dat elk kind goed bewegingsonderwijs verdient, omdat dat cruciaal is voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Hij benadrukt ook dat goed bewegingsonderwijs overgewicht bij kinderen kan tegengaan en een bijdrage kan leveren aan een actieve en gezonde leefstijl.

Zoveel mogelijk vakdocenten

Het streven van Heerema dat álle basisschoolleerlingen bewegingsonderwijs krijgen van bevoegde vakdocenten is echter niet haalbaar, schrijft de staatssecretaris. Hij vindt wel dat er een vakleerkracht moet zijn voor ‘zoveel mogelijk’ leerlingen.

Hij noemt basisscholen in krimpgebieden waarvoor ook deze ambitie waarschijnlijk te hoog gegrepen is, omdat deze scholen weinig tot geen ruimte hebben om een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs aan te trekken.

VOO weerspreekt bericht over radicaliserende kinderen

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) weerspreekt een bericht van RTL Nieuws over radicaliserende kinderen op basisscholen.

De commerciële nieuwszender beweert dat volgens VOO basisscholen in de grote steden in hun maag zitten met de vraag hoe ze om moeten gaan met islamitische leerlingen met radicale ideeën. Als bron voor die bewering noemde RTL Nieuws VOO. Woordvoerder Michiel Jongewaard van VOO laat echter aan VOS/ABB weten dit nooit tegen RTL Nieuws te hebben gezegd. Inmiddels heeft RTL Nieuws het bericht aangepast.

Radicaliserende kinderen Den Haag

In februari kwam Omroep West met min of meer hetzelfde bericht. De regionale zender voor Den Haag en omgeving meldde toen dat kinderen uit moslimgezinnen op steeds jongere leeftijd radicale ideeën hebben. Omroep West baseerde zich op ‘betrokkenen uit het onderwijs en de moslimgemeenschap’.

De Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66) zei tegen Omroep West de signalen te herkennen. Ze sprak van een ‘potentieel groot gevaar voor de samenleving’. Ze benadrukte dat het zaak is dit ‘goed in de gaten te houden’.

Nooit zo tegen RTL Nieuws gezegd!

RTL Nieuws meldt nu op basis van wat VOO zou hebben geegd, dat niet alleen in Den Haag, maar ook in de andere grote steden basisscholen worstelen met de vraag hoe ze met deze leerlingen moeten omgaan. ‘Hoe je dit moet aanpakken, vertellen ze er in politiek Den Haag niet bij’, zo citeert RTL Nieuws de woordvoerder van VOO.

Michiel Jongewaard laat echter aan VOS/ABB weten dit nooit zo tegen RTL Nieuws te hebben gezegd. Hij vraagt zich af waar de commerciële nieuwszender het citaat vandaan heeft. RTL Nieuws blijft erbij dat Jongewaard dit wel degelijk zo heeft gezegd, maar heeft desondanks VOO weggehaald als bron voor de bewering dat veel basisscholen in hun maag zitten met de vraag hoe ze met geradicaliseerde leerlingen moeten omgaan.

Regeldruk te hoog?

Te veel administratieve taken? U kunt tot en met 31 mei een vragenlijst invullen van het Melpunt Regeldruk PO. Dat verhoogt de regeldruk nauwelijks: het invullen van de vragen duurt maar 5 minuten.

Regeldruk wordt gezien als een belangrijke oorzaak van werkdruk in het primair onderwijs. Het Meldpunt Regeldruk PO verzamelt ervaringen van schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het primair onderwijs. Het meldpunt is een initiatief van van het ministerie van OCW en de sociale partners.

Ga naar de vragenlijst

Speciale leraren moeten scholen gezond maken

Elke basisschool moet in de toekomst een expert hebben die ervoor zorgt dat kinderen genoeg bewegen en op hun voeding letten, meldt het Algemeen Dagblad.

Zes pabo’s gaan leerkrachten opleiden die gespecialiseerd zijn op het gebied van voldoende bewegen en gezond eten, schrijft de krant.

Het AD citeert Vivian Bos, programma-coördinator Gezonde Scholen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): ‘Het stimuleren van een gezonde leefstijl gebeurt nog te ad hoc. Als je echt effect wilt, moet je als school langere tijd aan de slag gaan en ook de ouders erbij betrekken.’

Volgens het AD zijn er ouders die als tussendoortje pizzapunten in broodtrommeltjes doen en, dat is kennelijk ook niet goed, witte boterhammen met hagelslag en een pakje sap meegeven.

Lees meer…

Hoogleraren bezoeken Utrechtse basisscholen

Basisscholen in Utrecht hebben woensdag bezoek gekregen van hoogleraren van de plaatselijke universiteit.

Er gingen 134 hoogleraren naar de scholen toe om te vertellen over hun werk. Het onderdeel Meet the Professor van het lustrumprogramma van de 380-jarige universiteit was bedoeld om leerlingen uit de groepen 7 en 8 kennis te laten maken met de hoogleraren en met hun onderzoek.