In basisonderwijs verdien je meer dan bij Albert Heijn

Wiskundedocent en lid van de Onderwijsraad René Kneyber zei onlangs in Trouw dat leraren in het basisonderwijs minder verdienen dan vakkenvullers in de Albert Heijn. Dat is niet waar, meldt NRC op basis van een check.

In Trouw schreef Kneyber een column over de salarissen in het basisonderwijs en het grote personeelstekort in die sector. Hij sloot zijn stuk af met het advies aan leraren in het basisonderwijs om ontslag te nemen en bij de Albert Heijn te gaan werken, omdat de salarissen daar hoger zouden zijn:

Beste collega’s in het primair onderwijs, als het loonaanbod van een nieuw kabinet jullie niet bevalt, neem dan gewoon ontslag. Bij de Albert Heijn verdien je meer. 

Dat laatste is niet waar, meldt NRC. Een beginnende vakkenvuller van 22 of 23 jaar verdient bij Albert Heijn bruto 1860 euro, terwijl een leerkracht van een basisschool in zijn eerste jaar bruto 2440 euro per maand verdient.

‘We beoordelen de stelling van Kneyber dan ook als onwaar’, aldus NRC.

Lees meer…

Leraren worstelen met ontwerpend leren

Leraren van basisscholen zijn over het algemeen nog niet vaardig genoeg om kinderen onderzoekend en ontwerpend te laten leren, blijkt uit onderzoek van de schoolleidersvakbond AVS.

Vrijwel alle 179 schoolleiders die de AVS voor dit onderzoek heeft benaderd, willen dat onderzoekend en ontwerpend leren een basisactiviteit wordt in het onderwijsaanbod. Daar is dan wel scholing van de leerkrachten voor nodig, omdat die hier over het algemeen nog niet de vaardigheid voor hebben.

Onderzoekend en ontwerpend leren heeft onder andere betrekking op wetenschap en techniek.

Lees meer…

Weinig vertrouwen in meldpunt kindermishandeling

Basisscholen hebben weinig vertrouwen in Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling. Dat meldt onderzoeksplatform Reporter 2021 van KRO-NCRV.

De helft van de scholen vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. Eén op vijf vijf ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan.

Het onderzoeksplatform meldt verder dat scholen hoge drempels ervaren bij het melden van kindermishandeling en dat ze niet weten wat er gebeurt na hun melding.

De PO-raad zegt ook dat melden bij Veilig Thuis nu niet goed functioneert, meldt tv-programma De Monitor dat over het onderzoek van Reporter 2021 verslag doet.

Lees meer…

Basisscholen met autonome leerkrachten doen het goed

Basisscholen draaien beter als ze de autonomie van leerkrachten stimuleren. Dat concludeert Tessa Janssen die promotieonderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen human resource management en prestaties in het primair onderwijs.

Uit het onderzoek van Janssen blijkt dat het welbevinden van leerkrachten en de prestaties van scholen veel baat hebben bij een goed ingebed human resource-beleid met bijvoorbeeld activiteiten gericht op werving, selectie, scholing, beoordeling en het vergroten van autonomie.

Schoolleiders spelen hierbij een cruciale rol. Als zij leerkrachten stimuleren door hun veel autonomie te geven en meer HRM-activiteiten toe te passen, hebben de leerkrachten het meer naar hun zin, concludeert Janssen. Scholen met dergelijke schoolleiders halen vaker hun gestelde doelen en zijn in staat in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving.

Lees meer…

Hoe kunnen krimpende basisscholen samenwerken?

Krimpende basisscholen die willen samenwerken met andere scholen in hun regio, kunnen de publicatie Samen aan de slag met leerlingendaling: handreiking bij samenwerken in het primair onderwijs downloaden.

Deze handreiking biedt inzicht in de stappen die schoolbesturen doorlopen als zij willen samenwerken. De publicatie behandelt drie thema’s: het op te lossen vraagstuk, het proces om tot samenwerking te komen en de mogelijke samenwerkingsvormen.

Het eerste thema gaat over het benoemen van het vraagstuk waarvoor samenwerking de oplossing is. Daartoe leidt de handreiking u langs een aantal strategische vragen.

Het proces om tot samenwerking te komen, wordt als tweede behandeld. Alle stappen van dit proces komen naar voren in de handreiking: van het zoeken naar mogelijke samenwerkingspartners tot het vormgeven en implementeren van de samenwerking.

Als laatste komen de mogelijke samenwerkingsvormen aan bod. Bij elke samenwerkingsvorm worden tips en aandachtspunten gegeven.

 

Cadeau van 40 miljoen op Nationale Schoolleiders Top

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakt 40 miljoen euro vrij om het voor schoolleiders in het basisonderwijs makkelijker te maken een masteropleiding te volgen. Het geld is bedoeld voor de jaren 2017-2022. Dekker maakte het nieuws bekend op de Nationale Schoolleiders Top in Utrecht.

Schoolleiders in het basisonderwijs willen wel een masteropleiding volgen, maar het blijkt vaak erg lastig om zich daarvoor vrij te roosteren. Met het extra geld wil Dekker dat makkelijker maken. ‘Dit biedt schoolleiders de kans om een master te halen en biedt jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider’, aldus de staatssecretaris.

Hij noemde schoolleiders ‘het fundament onder ons onderwijs’. Zij maken volgens Dekker ‘het verschil’ voor veel docenten, leerlingen en ouders. ‘Ze smeden hechte teams en zorgen dat leraren de ruimte en het vertrouwen krijgen om hun werk goed te doen.’ Daarom is het zo belangrijk, vindt hij, dat schoolleiders een masteropleiding kunnen volgen zo meldt hij op de website van het ministerie van OCW.

Dekker en ook premier Mark Rutte hebben over de Schoolleiderstop getweet:

Krimp basisscholen zet door: dieptepunt in 2023

De krimp van het aantal leerlingen op de basisscholen in Nederland wordt naar verwachting bereikt in 2023. Daarna zal dat aantal weer stijgen, verwachten het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het aantal kinderen dat op de basisschool zit, neemt al jaren achtereen af. Die trend zet door tot en met 2023, wanneer met circa 1,44 miljoen leerlingen het dieptepunt wordt bereikt. Daarna zal het aantal basisschoolleerlingen weer toenemen tot ongeveer 1,58 miljoen vanaf het jaar 2037.

Krimp vooral in periferie

De krimp zal de komende jaren het sterkt blijven in perifeer gelegen regio’s, zoals Limburg, Groningen, Friesland, de Achterhoek en Twente. Met name in de (grote) steden zal het aantal basisschoolleerlingen stabiel blijven of stijgen.

Lees meer…

Limonade en andere zoete troep verboden

Het Voedingscentrum wil dat alle scholen in Nederland het voorbeeld volgen van onder andere openbare basisschool De Albatros in Dordrecht: daar zijn limonade en andere dranken die bol staan van de suiker voortaan verboden.

Voor de zomervakantie erkende directeur Mark van der Sluijs van obs Albatros in het Algemeen Dagblad dat het een rigoureuze maatregel is dat leerlingen alleen nog maar water of melk mogen drinken, maar hij zegt geen andere keuze te hebben: ‘We doen bijna alles op onze school gezond. Tijdens de ochtendpauze krijgen de kinderen van ons al fruit en melk. Dan past het niet als ze in de lunchpauze wél zoete dranken nemen.’ Het verbod op limonade en andere zoete troep geldt nu het nieuwe schooljaar is begonnen.

Slechts fractie van scholen verbiedt limonade

Daniëlle Wolvers van het Voedingscentrum zei in het AD te hopen dat meer scholen volgen. De Albatros is een van de 95 basisscholen waar limonade en andere zoete dranken niet zijn toegestaan. Dat aantal is nog maar een fractie van de circa 6700 basisscholen in Nederland.

Lees meer…

Meer leerlingen in randgemeenten grote steden

Scholen in randgemeenten van grote steden kunnen rekenen op meer leerlingen. Dat komt doordat jonge gezinnen de grote stad verlaten. Ze verhuisden vooral naar nabijgelegen gemeenten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omdat het vooral om jonge gezinnen gaat, kunnen met name basisscholen in gemeenten bij grote steden rekenen op meer leerlingen. Dit betekent overigens niet dat de scholen in de grote steden rekening moeten houden met krimp, omdat het aantal jonge gezinnen daar per saldo in 2014 en 2015 nog toenam.

Jonge gezinnen willen weg uit Amsterdam

Vooral Amsterdam heeft te maken met een relatief grote trek van jonge gezinnen uit de stad naar kleinere gemeenten, zoals Haarlemmermeer, Haarlem, Zaanstad, Almere en gemeenten in het Gooi. Eén op de tien jonge gezinnen met kinderen tot vier jaar wil weg.

Ook Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben hiermee te maken, maar in mindere mate.

Lees meer…

Toolbox: actuele groei- en fusieregeling

In de map Basisschool van onze online Toolbox zijn de actuele groei- en fusieregeling opgenomen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Basisscholen zien dat klusouders overbelast raken

Basisscholen kunnen voor allerlei klusjes niet meer zonder de hulp van ouders, meldt het Algemeen Dagblad. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) ziet dat steeds meer ouders hierdoor overbelast raken.

Scholen zijn voor het onderhoud van hun tuin en/of plein steeds meer afhankelijk van de hulp van ouders. Dat geldt volgens het AD ook voor het onderhoud van het gebouw en het schoonmaken van speeltoestellen.

Basisscholen hebben te weinig geld

Voorzitter Petra van Haren van de AVS erkent in het AD dat er steeds meer vragen van scholen bij ouders terechtkomen, terwijl die vragen helemaal niet bij hen thuishoren. Volgens haar komt dat doordat er te weinig geld is voor onder andere onderhoud en schoonmaak.

Veel scholen willen meer muziek in de klas

Er is zoveel belangstelling voor het project Méér Muziek in de Klas, dat het geld dat hiervoor was gereserveerd voor 2017 naar voren wordt gehaald.

Het project Méér Muziek in de Klas volgt op stelselmatige bezuinigingen die het muziekonderwijs in en buiten de basisscholen de nek hebben omgedraaid. Minister Jet Bussemaker van OCW wil het nieuw leven inblazen.

In de eerste ronde van de subsidieregeling heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie 728 aanvragen van basisscholen ontvangen. Zij willen vanaf volgend jaar meer en beter muziekonderwijs aanbieden.

Budget voor muziek

Om aan de vraag tegemoet te komen, heeft Bussemaker besloten dat alle aanvragen dit jaar behandeld en beoordeeld kunnen worden. Het gereserveerde budget van de derde subsidieronde in 2017 wordt nu al beschikbaar gesteld.

Lees meer…

‘Vakdocenten voor gym niet overal haalbaar’

Het is niet haalbaar dat álle leerlingen van basisscholen bewegingsonderwijs krijgen van bevoegde vakdocenten. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker heeft de Tweede Kamer een brief geschreven als reactie op de initiatiefnota over bewegingsonderwijs van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema, die eerder werkzaam was als docent lichamelijke opvoeding van OSG Willem Blaeu in Alkmaar.

Dekker schrijft dat hij de grondgedachte omarmt dat elk kind goed bewegingsonderwijs verdient, omdat dat cruciaal is voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Hij benadrukt ook dat goed bewegingsonderwijs overgewicht bij kinderen kan tegengaan en een bijdrage kan leveren aan een actieve en gezonde leefstijl.

Zoveel mogelijk vakdocenten

Het streven van Heerema dat álle basisschoolleerlingen bewegingsonderwijs krijgen van bevoegde vakdocenten is echter niet haalbaar, schrijft de staatssecretaris. Hij vindt wel dat er een vakleerkracht moet zijn voor ‘zoveel mogelijk’ leerlingen.

Hij noemt basisscholen in krimpgebieden waarvoor ook deze ambitie waarschijnlijk te hoog gegrepen is, omdat deze scholen weinig tot geen ruimte hebben om een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs aan te trekken.

VOO weerspreekt bericht over radicaliserende kinderen

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) weerspreekt een bericht van RTL Nieuws over radicaliserende kinderen op basisscholen.

De commerciële nieuwszender beweert dat volgens VOO basisscholen in de grote steden in hun maag zitten met de vraag hoe ze om moeten gaan met islamitische leerlingen met radicale ideeën. Als bron voor die bewering noemde RTL Nieuws VOO. Woordvoerder Michiel Jongewaard van VOO laat echter aan VOS/ABB weten dit nooit tegen RTL Nieuws te hebben gezegd. Inmiddels heeft RTL Nieuws het bericht aangepast.

Radicaliserende kinderen Den Haag

In februari kwam Omroep West met min of meer hetzelfde bericht. De regionale zender voor Den Haag en omgeving meldde toen dat kinderen uit moslimgezinnen op steeds jongere leeftijd radicale ideeën hebben. Omroep West baseerde zich op ‘betrokkenen uit het onderwijs en de moslimgemeenschap’.

De Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66) zei tegen Omroep West de signalen te herkennen. Ze sprak van een ‘potentieel groot gevaar voor de samenleving’. Ze benadrukte dat het zaak is dit ‘goed in de gaten te houden’.

Nooit zo tegen RTL Nieuws gezegd!

RTL Nieuws meldt nu op basis van wat VOO zou hebben geegd, dat niet alleen in Den Haag, maar ook in de andere grote steden basisscholen worstelen met de vraag hoe ze met deze leerlingen moeten omgaan. ‘Hoe je dit moet aanpakken, vertellen ze er in politiek Den Haag niet bij’, zo citeert RTL Nieuws de woordvoerder van VOO.

Michiel Jongewaard laat echter aan VOS/ABB weten dit nooit zo tegen RTL Nieuws te hebben gezegd. Hij vraagt zich af waar de commerciële nieuwszender het citaat vandaan heeft. RTL Nieuws blijft erbij dat Jongewaard dit wel degelijk zo heeft gezegd, maar heeft desondanks VOO weggehaald als bron voor de bewering dat veel basisscholen in hun maag zitten met de vraag hoe ze met geradicaliseerde leerlingen moeten omgaan.

Regeldruk te hoog?

Te veel administratieve taken? U kunt tot en met 31 mei een vragenlijst invullen van het Melpunt Regeldruk PO. Dat verhoogt de regeldruk nauwelijks: het invullen van de vragen duurt maar 5 minuten.

Regeldruk wordt gezien als een belangrijke oorzaak van werkdruk in het primair onderwijs. Het Meldpunt Regeldruk PO verzamelt ervaringen van schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het primair onderwijs. Het meldpunt is een initiatief van van het ministerie van OCW en de sociale partners.

Ga naar de vragenlijst

Speciale leraren moeten scholen gezond maken

Elke basisschool moet in de toekomst een expert hebben die ervoor zorgt dat kinderen genoeg bewegen en op hun voeding letten, meldt het Algemeen Dagblad.

Zes pabo’s gaan leerkrachten opleiden die gespecialiseerd zijn op het gebied van voldoende bewegen en gezond eten, schrijft de krant.

Het AD citeert Vivian Bos, programma-coördinator Gezonde Scholen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): ‘Het stimuleren van een gezonde leefstijl gebeurt nog te ad hoc. Als je echt effect wilt, moet je als school langere tijd aan de slag gaan en ook de ouders erbij betrekken.’

Volgens het AD zijn er ouders die als tussendoortje pizzapunten in broodtrommeltjes doen en, dat is kennelijk ook niet goed, witte boterhammen met hagelslag en een pakje sap meegeven.

Lees meer…

Hoogleraren bezoeken Utrechtse basisscholen

Basisscholen in Utrecht hebben woensdag bezoek gekregen van hoogleraren van de plaatselijke universiteit.

Er gingen 134 hoogleraren naar de scholen toe om te vertellen over hun werk. Het onderdeel Meet the Professor van het lustrumprogramma van de 380-jarige universiteit was bedoeld om leerlingen uit de groepen 7 en 8 kennis te laten maken met de hoogleraren en met hun onderzoek.

AVS geschokt na peiling over schooladviezen

Op 30 procent van de basisscholen krijgen groep 8-leerlingen uitsluitend enkelvoudige schooladviezen. Dat meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op basis van een eigen peiling onder 510 basisscholen.

Ruim de helft van de scholen die uitsluitend enkelvoudige schooladviezen geven, doet dat volgens de AVS op verzoek van het voortgezet onderwijs en bijna een vijfde op basis van een plaatsingswijzer.

AVS-voorzitter Petra van Haren noemt de uitkomst van de peiling schokkend, omdat die volgens haar aantoont dat een deel van de basisscholen niet de vrijheid heeft om meervoudige schooladviezen te geven als zij dit wenselijk vinden.

Lees meer…

PO-Raad tegen verplichte vakdocent gym

Het voorstel van de VVD om elke basisschool te verplichten een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te stellen, zonder dat daar extra geld tegenover staat, is onrealistisch. Dat stelt de PO-Raad

Het plan om basisscholen te verplichten om gym alleen nog door vakdocenten te geven, komt voor VVD-Tweede Kamerlid en voormalig gymleerkracht Rudmer Heerema. Hij zegt in het Algemeen Dagblad dat hij het direct kan zien als kinderen les hebben van een vakleerkracht.

Te weinig geld
De PO-Raad zegt het belang van bewegen en aandacht voor gezondheid in en om de school te onderschrijven, maar wil dat scholen blijven bepalen of ze een vakleerkracht bewegingsonderwijs aanstellen. Voor een verplichting daartoe is volgens de sectororganisatie te weinig geld.

De PO-Raad noemt het door VVD’er Heerema geopperde plan om een vertrekkende groepsleerkracht te vervangen door een vakleerkracht bewegingsonderwijs ‘onrealistisch, onbetaalbaar en onwenselijk’. De klassen zouden hierdoor groter worden, terwijl ‘de meeste leerlingen juist baat hebben bij kleine klassen’, aldus de sectororganisatie.

Reacties Tweede Kamer
Op de nieuwssite Nu.nl zegt Kamerlid Loes Ypma ‘sympathiek’ tegenover het VVD-plan te staan. Ze heeft nog wel ‘een paar vragen over de uitvoerbaarheid’ ervan. Daarom wil ze eerst weten wat het onderwijs er zelf van vindt.

Het CDA reageert kritisch. ‘Dit plan is de zoveelste aanval van de VVD op de kleine scholen en perkt de vrijheid van basisscholen nog verder in’, aldus CDA-Kamerlid Michel Rog op Nu.nl. ‘Natuurlijk is gym een serieus vak, maar dat zijn rekenen en taal ook. Helaas hoor ik de VVD daar nooit over, behalve dat ze een stortvloed aan toetsen aan het onderwijs opdringen’, aldus Rog.

Aanpak bewegingsonderwijs
Het bericht in het AD volgt op een voortgangsbrief over de aanpak van bewegingsonderwijs, die staatssecretaris Sander Dekker vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In die brief staat onder andere dat de aanpak zich richt ‘op het ondersteunen van scholen en gemeenten bij het realiseren van de doelstelling dat in schooljaar 2017-2018 elke basisschoolleerling minstens twee, maar het liefst drie, lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt van een bevoegde (vak)leerkracht’.

Eerste Kamer akkoord met basisonderwijs in vreemde taal

Scholen in het primair onderwijs mogen een deel van hun lessen aanbieden in het Engels, Duits of Frans. Het wetsvoorstel dat daarover gaat, is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

De regeringsfracties van VVD en PvdA alsmede die van SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, 50PLUS en D66 stemden voor.

Ook werd een motie van de VVD aangenomen die ervoor moet zorgen dat er wettelijke kwaliteitscriteria komen voor leraren die onderwijs in een vreemde taal geven. Een andere motie van de PvdA werd eveneens aangenomen. Die motie ging over het voorkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs als gevolg de introductie van meertalig onderwijs.

Bij algemene maatregel van bestuur kan straks worden bepaald wat het percentage van de onderwijstijd per schooljaar is waarin les in een van deze moderne vreemde talen kan worden aangeboden. Dat mag maximaal 15 procent zijn. De wet zal in 2016 in werking treden. Wanneer precies, is nog niet bekend.

In 2014 stond in magazine School! van VOS/ABB een artikel over tweetalig basisonderwijs op de openbare Violenschool in Hilversum.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Leidraad voor verduurzaming schoolgebouwen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de nieuwe Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs gepubliceerd.

Dit is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen voor primair onderwijs om te komen tot een duurzaam integraal huisvestingsplan en/of meerjarenonderhoudsplan. De leidraad bevat een stappenplan, technische, procesmatige en financiële tips en achtergrondinformatie.

School gezocht voor onderzoek levensbeschouwing

Welke openbare basisschool in de regio Utrecht wil meewerken aan een onderzoeksproject naar levensbeschouwing in het basisonderwijs? VOS/ABB is bij het project betrokken. Onder andere de Hogeschool Windesheim, de Hogeschool Zeeland en de Marnix Academie werken eraan mee.

Als uw openbare basisschool aan dit onderzoek deelneemt, wordt u vanuit het project begeleid. Bovendien komt uw school in contact met andere scholen die met het thema levensbeschouwing bezig zijn. Deelnemende scholen krijgen een bijdrage circa 6000 euro ter vergoeding van de ontwikkelkosten.

De opbrengsten voor uw school:

  • Nieuwe inzichten voor uw leerkrachten over hoe zij de begeleiding van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen goed kunnen vormgeven, daarvoor doorlopende leerlijnen en onderwijs kunnen ontwikkelen en hoe zij de eigen sensitiviteit op dit vlak kunnen vergroten;
  • Een leerlijn voor doorlopende levensbeschouwelijke ontwikkeling voor de eigen school;
  • In de eigen school uitgeteste lesblokken en lesmateriaal;
  • Twee leerkrachten die hebben bijgedragen aan het onderzoek, hun kennis en ervaring in het team hebben gedeeld en die in staat zijn om zelf het levensbeschouwelijk onderwijs – met het team – nader vorm te geven;
  • Een thematische matrix voor het eigen schoolplan;
  • Netwerkrelaties in het kennisnetwerk ‘Levensbeschouwing in het basisonderwijs’.

Het onderzoeksproject heeft tot doel om voor het basisonderwijs een set van instrumenten beschikbaar te stellen op het gebied van levensbeschouwing. Ook wordt er voor de scholen een training ontwikkeld, komen het onderzoeksrapport en andere publicaties beschikbaar en wordt er een specifieke website ontwikkeld.

Als uw school interesse heeft om mee te doen, kunt u zich aanmelden bij beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB: 06-10946652, mlammers@vosabb.nl.

Amsterdamse scholen zien niets in loslaten toelatingsbeleid

Het zijn de schoolbesturen die over het toelatingsbeleid gaan en niet de gemeente. Dat benadrukt bestuursvoorzitter Herbert de Bruijne van Openbaar Onderwijs aan de Amstel naar aanleiding van het nieuwe Amsterdamse coalitieakkoord van D66, SP en VVD.

In het coalitieakkoord staat dat ouders in Amsterdam helemaal vrij zijn zelf een school te kiezen, ook als die niet in hun eigen wijk is. Die keuze is niet beperkt ‘tot scholen in de buurt van hun woonadres’. Dit geldt zowel voor het regulier als het speciaal onderwijs. Wel blijft het centrale inschrijfmoment bestaan, zo staat in het coalitieakkoord, ‘om te zorgen voor een optimale verdeling van keuzes en transparante toelatingscriteria’.

Er staat eveneens in vermeld dat de schoolbesturen voor de uitdaging staan te werken aan gemengde scholen. De ‘ongedeelde stad’ is voor de coalitiepartners een streven. Voor de scholen betekent dit dat die een mix zouden moeten zijn van kinderen met verschillende achtergronden. ‘Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de scholen om dat te verbeteren’, zo staat in het akkoord. Het college van B&W legt wat dit betreft extra verantwoordelijkheid bij ‘scholen met overwegend kansrijke kinderen’.

‘Gemeente mag wensen uitspreken’
Bestuursvoorzitter Herbert de Bruijne van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel benadrukt naar aanleiding van het coalitieakkoord dat niet de gemeente maar de schoolbesturen over het toelatingsbeleid gaan.

Hij wijst erop dat het Amsterdamse primair onderwijs nu een centraal toelatingsbeleid heeft. ‘Elk kind is op alle 220 Amsterdamse basisscholen welkom, maar bij grotere vraag dan aanbod gaan kinderen in de buurt voor. Dat komt overeen met de huidige praktijk. Meer dan 90 procent van de kinderen gaat in de eigen buurt naar school’, zo laat hij aan VOS/ABB weten.

De plannen van de nieuwe coalitie zouden volgens hem een massale loting veroorzaken in het Amsterdamse basisonderwijs en daar kiezen de schoolbesturen niet voor. ‘De gemeente mag best haar wensen uitspreken, maar feitelijk gaat zij niet over het toelatingsbeleid en dat zal ook niet veranderd worden’, aldus De Bruijne.

Openbare basisscholen Oost-Groningen gaan Duits geven

Twee openbare basisscholen in de gemeente Oldambt in Oost-Groningen gaan Duits geven. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Oldambt is volgens de krant de eerste gemeente in de provincie Groningen die Duits op basisscholen introduceert. In het coalitieakkoord staat dat deze gemeente wil investeren in Duits op basisscholen.

Onderwijswethouder Bard Boon wijst er in het Dagblad van het Noorden op dat de kinderen van nu straks als ze volwassen zijn over de grens aan het werk moeten kunnen. ‘Daarbij is het spreken en verstaan van Duits onontbeerlijk.’

Bestuursvoorzitter Jaap Hansen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen laat aan VOS/ABB weten op verzoek van Boon in gesprek te zijn met vijf geïnteresseerde basisscholen. Binnenkort worden twee scholen geselecteerd.

Limburg wil bijenhotels bij alle basisscholen

De provincie Limburg wil dat er bij alle basisscholen zogenoemde bijenhotels komen. Daarmee wil de provincie samen met het Instituut voor Natuureducatie (IVN) leerlingen bewust maken van het belang van bijen voor de natuur.

Bijenhotels zijn verblijfplaatsen voor wilde bijen, die ongevaarlijk zijn en niet steken. De bijenhotels kunnen op het schoolplein worden geplaatst of in een schooltuin.

Het eerste bijenhotel is woensdag door leerlingen van Maastrichtse basisschoolleerlingen in de tuin van het Gouvernement (provinciehuis) geplaatst. Initiatiefnemer van de bijenhotels is het Limburgse PvdA-Statenlid en voormalig Tweede Kamerlid Lia Roefs.