Zij-instromers gebaat bij meer samenwerking met pabo’s – PO

Nauwere samenwerking tussen pabo’s en basisscholen kan het voor zij-instromers vergemakkelijken de overstap te maken naar het onderwijs. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van eigen onderzoek naar zij-instroomtrajecten.De basis van zij-instroomtrajecten...

Geactualiseerde rekeninstrumenten meerjarenbegroting – PO

In de map Basisschool bij Downloads>Financiën zijn twee geactualiseerde rekeninstrumenten geplaatst.U kunt de nieuwe rekeninstrumenten downloaden: Meerjarenbegroting basisonderwijs 2022 Meerjarenbegroting basisonderwijs totaalmodel 2022Informatie:...

Stappenplan verzelfstandiging dislocatie/nevenvestiging – PO

VOS/ABB heeft een stappenplan online gezet voor verzelfstandiging van de dislocatie/nevenvestiging van een basisschool. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u het stappenplan downloaden.De aanvraag tot verzelfstandiging is grotendeels gelijk aan de...

Rekeninstrument bekostiging asielzoekers geactualiseerd – PO

In de map Basisschool onder Downloads > Financiën is het geactualiseerde rekeninstrument geplaatst met betrekking tot de bekostiging van asielzoekersleerlingen en overige vreemdelingen.Het instrument is geactualiseerd op basis van de gewijzigde 2e regeling...