Wat is nodig om leesvaardigheid te verbeteren? – PO/VO

Schoolleiders moeten een schoolbrede visie op het bevorderen van de kwaliteit van het leesonderwijs ontwikkelen. Die visie moeten ze delen met de leraren, die hun regierol moeten pakken en onderlinge moeten samenwerken. Dit staat in het adviesrapport Sturen op Begrip:...