‘Scholen kunnen financiële teugels laten vieren’

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW roepen schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs op meer geld uit te geven.

Hun oproep is onderdeel van antwoorden op vragen van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk over schoolbesturen die het overgrote deel van het geld van het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord niet aan onderwijs zouden besteden, maar op de bank zouden hebben gezet.

Bussemaker en Dekker rekenen voor dat schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in 2013 en 2014 in totaal 891 miljoen euro meer ontvangen hebben dan in 2012. ‘Een fors deel hiervan betreft de extra middelen in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord en het Begrotingsakkoord 2014’, aldus de minister en staatssecretaris.

Zij vervolgen: ‘In deze twee jaren hebben beide sectoren gezamenlijk een netto resultaat van 485 miljoen euro geboekt. Dit betekent dat van de extra middelen in de jaren 2013 en 2014 406 miljoen euro is uitgegeven. Een deel van deze extra middelen is vrij besteedbaar toegekend. Het andere deel is gekoppeld aan specifieke doelen.’

Het is volgens Bussemaker en Dekker ‘uiteraard de bedoeling dat deze middelen daadwerkelijk aan deze doelen worden besteed’. Dat dat nog niet volledig is gebeurd, heeft volgens hen te maken met het feit dat pas halverwege 2014 duidelijkheid kwam over het structurele karakter ervan.

‘Nu deze duidelijkheid er is, is er voor schoolbesturen geen reden meer om deze extra middelen niet daadwerkelijk uit te geven. Op basis van de jaarrekeningen over 2015 kan worden geconcludeerd in hoeverre dit ook echt is gebeurd. Deze jaarrekening komt eind 2016 beschikbaar’, zo antwoorden de minister en staatssecretaris.

Extra geld voor onderwijs is er, zegt D66

In het onlangs gesloten begrotingsakkoord heeft het kabinet toegezegd 650 miljoen euro extra uit te trekken voor onderwijs. Het is volgens NRC Handelsblad alleen nog niet duidelijk waar dit geld vandaan moet komen. Onderwijswoordvoerder Paul van Meenen van D66 in de Tweede Kamer twittert aan VOS/ABB dat de berichtgeving in de krant onjuist is. Hij legt uit dat het kabinet geen ongedekte cheque heeft uitgeschreven, zoals op grond van de berichten in de media kan worden geconcludeerd.

Het extra geld voor onderwijs was een eis van D66, de oppositiepartij die samen met de ChristenUnie en de SGP met het kabinet bleef onderhandelen over het begrotingsakkoord. NRC Handelsblad meldt echter dat er nog geen dekking voor is gevonden. Volgens Van Meenen is het krantenbericht onjuist. Hij twitters aan VOS/ABB dat voor 2014 het geld uit onderuitputting over 2013 komt. ‘Voor 2015 en volgende jaren is er structurele dekking’, aldus Van Meenen.

RTL Nieuws meldt naar aanleiding van het bericht van NRC Handelsblad dat een woordvoerder van het ministerie van Financiën het bevestigt. Maar er zou volgens die woordvoerder nu niet ineens een groot financieel probleem zijn. ‘Waarschijnlijk wordt dit deels of helemaal gedekt door geld dat aan het eind van het jaar overblijft’, zo staat op de website van RTL Nieuws. Dit komt dus overeen met wat Van Meenen bedoelt met ‘onderuitputting’.

Mocht bovenstaand scenario irreëel blijken, dan zou door de toezegging van het kabinet het begrotingstekort 0,1 procentpunt oplopen naar 3,3 procent. Strikt genomen mag dat niet van Brussel, maar de Europese Commissie heeft Nederland een jaar uitstel gegeven om het begrotingstekort terug te dringen tot maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product.