Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW roepen schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs op meer geld uit te geven.

Hun oproep is onderdeel van antwoorden op vragen van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk over schoolbesturen die het overgrote deel van het geld van het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord niet aan onderwijs zouden besteden, maar op de bank zouden hebben gezet.

Bussemaker en Dekker rekenen voor dat schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in 2013 en 2014 in totaal 891 miljoen euro meer ontvangen hebben dan in 2012. ‘Een fors deel hiervan betreft de extra middelen in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord en het Begrotingsakkoord 2014’, aldus de minister en staatssecretaris.

Zij vervolgen: ‘In deze twee jaren hebben beide sectoren gezamenlijk een netto resultaat van 485 miljoen euro geboekt. Dit betekent dat van de extra middelen in de jaren 2013 en 2014 406 miljoen euro is uitgegeven. Een deel van deze extra middelen is vrij besteedbaar toegekend. Het andere deel is gekoppeld aan specifieke doelen.’

Het is volgens Bussemaker en Dekker ‘uiteraard de bedoeling dat deze middelen daadwerkelijk aan deze doelen worden besteed’. Dat dat nog niet volledig is gebeurd, heeft volgens hen te maken met het feit dat pas halverwege 2014 duidelijkheid kwam over het structurele karakter ervan.

‘Nu deze duidelijkheid er is, is er voor schoolbesturen geen reden meer om deze extra middelen niet daadwerkelijk uit te geven. Op basis van de jaarrekeningen over 2015 kan worden geconcludeerd in hoeverre dit ook echt is gebeurd. Deze jaarrekening komt eind 2016 beschikbaar’, zo antwoorden de minister en staatssecretaris.

Deel dit bericht: