‘Maatschappelijke belang van onderwijs staat voorop’

Het maatschappelijke belang van het onderwijs moet zwaarder wegen dan het individuele belang van de leerling. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies De leerling centraal?.Individuele leerlingen en hun ouders hebben er belang bij dat onderwijs zo goed mogelijk...