Gratis benchmarkonderzoek exploitatiekosten

Hoe duur is uw schoolgebouw? Om daar antwoord op te krijgen, kunt u meedoen aan een gratis benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten. Deze mogelijkheid worden aangeboden door onze onderwijshuisvestingspartner HEVO.

Direct na het invullen van het onderzoek, kunt u uw benchmarkrapportage downloaden. Deze rapportage geeft u inzicht in de wijze(n) waarop u de exploitatiekosten op het gebied van huisvesting kunt verbeteren, verduurzamen en professionaliseren.

Lees meer…

Benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten scholen

VOSABB-partner Hevo voert dit onderzoek uit in het primair- en voortgezet onderwijs. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen automatisch de onderzoeksrapportage, waarin gegevens anoniem zijn opgenomen.

Een eerder – in 2007 – uitgevoerd onderzoek in het primair- en voortgezet onderwijs heeft aangetoond dat het veel scholen niet lukt om een sluitende materiële exploitatie te krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft dit onderzoek integraal opgenomen in het handboek Onderwijshuisvesting.

Om conclusies te kunnen trekken voor het hele onderwijs is het essentieel dat breed uitgevoerd Benchmarkonderzoek jaarlijks de exploitatiekosten voor het primair en voortgezet onderwijs in kaart brengt. Inmiddels hebben 55 po-scholen en 35 vo-scholen de gegevens ingediend. Een grotere deelname is echter noodzakelijk voor een betrouwbaar eindresultaat. Daarom worden schoolbesturen nu uitdrukkelijk uitgenodigd alsnog mee te doen. Deelname kan nog tot eind september 2009.

Geef uw school op via een e-mail naar info@hevo.nl. U ontvangt vervolgens het digitaal invulformulier. Neem voor meer informatie contact op met Willem-Jan Adriaanssen, marktdomeinleider po/vo bij Hevo, tel 073-6409511.