Katern Algemene wet bestuursrecht – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een katern samengesteld over de Algemene wet bestuursrecht (Awb).De Awb raakt onder andere besturen van openbare scholen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Op grond van deze wet zijn bezwaar en beroep mogelijk...

Loopbaanoriëntatie met focus op fulltime/parttime

Het vak Loopbaan- en Beroepenoriëntatie (LOB) in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zou meer aandacht kunnen hebben voor de mogelijkheden om fulltime of parttime te werken. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Werken aan de...