Dyade Bestuursbokaal naar Amsterdam en Duiven

De Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel in Amsterdam en de Gelderse Onderwijs Groep Quadraam in Duiven hebben de beste onderwijsbestuursverslagen van Nederland. Zij hebben de Dyade Bestuursbokaal ontvangen.

Een onafhankelijke jury onder leiding van Hubert Visser van adviesbureau KPMG beoordeelde bestuursverslagen van schoolbesturen op basis van 15 criteria. De jury keek onder andere naar de kwaliteit van het verslag over het intern toezicht, naar beleid versus resultaat en naar de koppeling tussen financiën en onderwijs.

Het bestuursverslag van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (primair onderwijs) biedt volgens de jury handvatten voor een goed gesprek met stakeholders. ‘Het bevat alle onderwerpen in de breedte en in de diepte en heeft daarnaast een duidelijke opzet met een heldere schrijfwijze. Bovendien is de koppeling naar beleid erg goed uitgewerkt.’

Over het bestuursverslag van de Gelderse Onderwijs Groep Quadraam (voortgezet onderwijs) merkt de jury op dat de opzet en lay-out vernieuwend en verfrissend zijn. ‘Het bevat een zeer overzichtelijk resultaten-hoofdstuk met duidelijke doelen en een toelichting waarom deze al dan niet gehaald zijn. Dit bestuursverslag voldoet aan alle formele vereisten, is goed leesbaar en professioneel vormgegeven.’

Surplus en CITAVERDE hebben beste jaarverslagen

De Noord-Hollandse Stichting Surplus heeft het beste in de categorie primair onderwijs, meldt adviesbureau Dyade. In de categorie voortgezet onderwijs won het Limburgse CITAVERDE College dit keer de Dyade Bestuursbokaal.

Van alle ingezonden jaarverslagen nomineerde Dyade er vijf uit het primair onderwijs en eveneens vijf uit het voortgezet onderwijs. Een onafhankelijke jury onder leiding van Hubert Visser van accountantsbureau KPMG beoordeelde de jaarverslagen.

De jury hanteerde 15 criteria, waaronder de kwaliteit van het verslag op het gebied van intern toezicht, het beleid versus resultaat, de koppeling tussen financiën en onderwijs en risicomanagement. Ook werd gekeken of de jaarverslagen uitnodigden tot dialoog en discussie.

Beschrijvend en beschouwend
Het jaarverslag van Surplus valt volgens de jury op door de vernieuwende opzet die volledig op verantwoording van doelrealisatie is gericht. ‘Het jaarverslag is niet alleen beschrijvend maar ook beschouwend van aard. Surplus stelt zichzelf voortdurend de vraag: wat vinden we ervan en wat gaan we er mee doen?’, aldus de jury.

Stichting Surplus is verantwoordelijk voor in totaal 32 openbare scholen voor basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs in de Noord-Hollandse gemeenten Hollands Kroon en Schagen.

Kernachtig en prettig leesbaar
Over het jaarverslag van het CITAVERDE College merkt de jury op dat het kernachtig en prettig leesbaar is, onder andere door goed gebruik van grafische voorstellingen. ‘CITAVERDE College past het principe toe van geïntegreerd jaardocument. Er is veel aandacht voor de code goed bestuur’, zo sluit de jury af.

Het CITAVERDE College biedt op zes locaties in Limburg vmbo-, mbo- en bedrijfsopleidingen gericht op de agrarische sector.

Lees meer…

Inzendtermijn Bestuursbokaal verlengd t/m 17 oktober

Voor de achtste keer organiseert Dyade Dienstverlening Onderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs de verkiezing van het beste jaarverslag van Nederland. De inzendtermijn is verlengd tot en met 17 oktober.

Uit de inzendingen worden per categorie vijf jaarverslagen genomineerd. Hieruit kiest een onafhankelijke jury het beste jaarverslag uit het primair respectievelijk het voortgezet onderwijs.

De jury bestaat uit de volgende personen:

  • Hubert Visser (juryvoorzitter, partner KPMG en secretaris werkgroep Nieuwe Richtlijnen Jaarverslaglegging Onderwijs)
  • Jet Weigand-Timmer (oud-voorzitter Ouders & COO, thans Ouders van Waarde)
  • Reinier Goedhart (beleidsadviseur bekostiging PO-Raad)
  • Gert-Jan van den Berg (adviseur bedrijfsvoering VO-raad)
  • Maarten Schoon (bestuurslid Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen VTOI)

De uitreiking van de Bestuursbokaal 2014 is op donderdag 27 november vanaf 15 uur in Bilderberg Kasteel ’t Kerkebosch in Zeist.

U kunt het jaarverslag van uw organisatie tot en met 17 oktober inzenden: info@dyade.nl.

Per post kan ook (in zesvoud!):

Dyade Dienstverlening Onderwijs
T.a.v. jury Bestuursbokaal
Postbus 5040
3302 JA Utrecht

Informatie: Clemens Geenen, 06-21210234, clemens.geenen@dyade.nl

Salto wint prijs voor beste jaarverslag

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Dyade, een administratiekantoor dat meer dan 450 schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs ondersteunt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal van kasteel Nyenrode is de Bestuursbokaal overhandigd door Wim Touw, voorzitter van de Werkgroep Nieuwe Richtlijnen Jaarverslaggeving Onderwijs.

Volgens de jury kenmerkt het jaarverslag van salto zich door bondigheid. Ook de vormgeving van het verslag sprak de jury aan. Het is ‘een prachtig vormgegeven, handzaam boekje A5-formaat.’, aldus de jury, die verder in het juryrapport vermeldt: ‘Het is een goede zet dat op de linkerpagina van het bestuursverslag steeds één van de 24 salto-scholen in het zonnetje wordt gezet. Daaruit blijkt dat salto haar scholen heel belangrijk vindt en ze een primaire plaats in het bestuursverslag geeft. Uit het zeer duidelijk leesbaar en kwalitatief, correct en to-the-point bestuursverslag spreekt grote betrokkenheid van alle geledingen. De communicatie naar de stakeholders is zeer open.’

Twee andere schoolbesturen waren genomineerd voor de prijs: Penta Primair te Grootegast en INOS Breda. Daarnaast waren er nog eervolle vermeldingen, onder meer voor het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Gearhing primair onderwijs Zuidwest Friesland.