Dekker trekt conclusie Brandpunt in twijfel

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is verbaasd over de conclusie in een reportage van Brandpunt dat voor- en vroegschoolse educatie (vve) totaal geen nut heeft.

Brandpunt liet hoogleraar Ruben Fukkink van de Universiteit van Amsterdam aan het woord. Hij stelde op basis van een analyse van 21 onderzoeken over 15 jaar tijd dat het effect van vve nul is. ‘Er is nul resultaat voor rekenen, nul resultaat voor taal, nul voor sociaal emotionele ontwikkeling. Het is nul’, aldus Fukkink in Brandpunt.

Verrassend
Dekker noemt in een brief aan de Tweede Kamer die uitspraak ‘verrassend’, omdat er voor de Nederlandse situatie nog geen overtuigend effectonderzoek is gedaan. ‘Het ontbreekt in alle tot op heden uitgevoerde studies naar vve in Nederland aan overtuigende controlegroepen van vergelijkbare kinderen die geen vve hebben gevolgd’, aldus de staatssecretaris.

Hij wijst erop dat er in de Verenigde Staten wel onderzoek is gedaan en dat daaruit blijkt dat vve diverse positieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. Hoewel de Amerikaanse resultaten niet één op één vertaald kunnen worden naar Nederland, zijn ze volgens Dekker ‘zeker veelbelovend’.

Korte termijn
Hij sluit zijn brief af met de mededeling dat er nu in Nederland twee vve-onderzoeken worden uitgevoerd, waarvan op korte termijn tussentijdse resultaten bekend worden. Het betreft het cohortonderzoek pre-COOL en de evaluatie van de pilot Startgroepen.

Bovendien komt het Centraal Planbureau (CPB) voor de zomer van 2016 met de resultaten van een onderzoek naar het effect van vve op zittenblijven.

Brandpunt over ‘failliet van de voorschool’

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW tekst en uitleg komt geven over de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dat meldt de actualiteitenrubriek Brandpunt op basis van een rondgang langs Kamerleden.

Brandpunt laat hoogleraar Ruben Fukkink van de Universiteit van Amsterdam aan het woord. Hij stelt op basis van een analyse van 21 onderzoeken over 15 jaar tijd dat het effect van VVE nul is. ‘Er is nul resultaat voor rekenen, nul resultaat voor taal, nul voor sociaal emotionele ontwikkeling. Het is nul’, aldus Fukkink in Brandpunt.

Het ministerie van OCW laat in een schriftelijke reactie aan Brandpunt weten te willen investeren in een betere kwaliteit van de voor en vroegschoolse educatie. Staatssecretaris Dekker wijst volgens de actualiteitenrubriek op een onderzoek uit 2009, waaruit wel positieve effecten van de voorschool zouden blijken.

Bekijk de uitzending.

Brandpunt slaat plank mis over passend onderwijs

Het actualiteitenprogramma Brandpunt slaat met zijn reportage ‘De onderwijsutopie’ van zondagavond de plank mis. ‘De invoering van passend onderwijs betekent niet dat scholen verplicht álle aangemelde (zorg)leerlingen moeten opvangen’, reageert Anna Schipper, adjunct-directeur van VOS/ABB, daags na de uitzending van de KRO.

‘Dit verhaal klopt niet’. Schipper is niet de enige die zo reageert. Presentator Aart Zeeman wordt via Twitter ‘stemmingmakerij’, ‘propaganda’ en ‘pertinente onjuistheid’ verweten.

Brandpunt ging in de reportage in op de nieuwe wet op het passend onderwijs, die vanaf augustus 2014 het onderwijs verplicht om voor iedere leerling die zich aanmeldt een plek te regelen. In de reportage wordt dit vertaald alsof scholen verplicht zijn elke aangemelde zorgleerling toe te laten, ook als de school hier niet toe in staat is. Schooldirecteuren vertellen in beeld dat dit te zwaar wordt voor de reguliere school.
Het geschetste beeld komt echter niet overeen met de werkelijkheid. Anna Schipper verheldert: ‘De invoering van passend onderwijs regelt nu juist dat een school die het niet aankan, zo’n leerling naar een andere passende plek mag begeleiden.’ Die passende plek kan het speciaal onderwijs zijn.

Speciaal onderwijs blijft
Brandpunt meldt vervolgens dat het speciaal onderwijs ‘zoveel mogelijk moet verdwijnen’. Ook dit klopt niet: het speciaal onderwijs blijft bestaan; het mag alleen niet verder groeien, zodat er zorgvuldig moet worden gekeken welke kinderen verwezen worden. Door de bevolkingskrimp die doorzet, zal dat waarschijnlijk geen groot probleem opleveren. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zorgen voor een dekkend regionaal aanbod aan passend onderwijs.

Dat scholen last hebben van de bezuinigingen en het gebrek aan investeringen is zeker waar, erkent Schipper. ‘Maar het is ook zo dat reguliere basisscholen al jaren leerlingen met leer- en gedragsproblemen opvangen, al sinds de invoering van de wet Weer Samen Naar School in 1998. Juist bij passend onderwijs hoeven de scholen het niet meer alleen te doen. Hiermee zijn juist problemen op te lossen, als scholen het goed en in goed overleg aanpakken. Er is geen reden om er bang voor te zijn.’

VOS/ABB ondersteunt het openbaar onderwijs bij een goede aanpak van passend onderwijs.