Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is verbaasd over de conclusie in een reportage van Brandpunt dat voor- en vroegschoolse educatie (vve) totaal geen nut heeft.

Brandpunt liet hoogleraar Ruben Fukkink van de Universiteit van Amsterdam aan het woord. Hij stelde op basis van een analyse van 21 onderzoeken over 15 jaar tijd dat het effect van vve nul is. ‘Er is nul resultaat voor rekenen, nul resultaat voor taal, nul voor sociaal emotionele ontwikkeling. Het is nul’, aldus Fukkink in Brandpunt.

Verrassend

Dekker noemt in een brief aan de Tweede Kamer die uitspraak ‘verrassend’, omdat er voor de Nederlandse situatie nog geen overtuigend effectonderzoek is gedaan. ‘Het ontbreekt in alle tot op heden uitgevoerde studies naar vve in Nederland aan overtuigende controlegroepen van vergelijkbare kinderen die geen vve hebben gevolgd’, aldus de staatssecretaris.

Hij wijst erop dat er in de Verenigde Staten wel onderzoek is gedaan en dat daaruit blijkt dat vve diverse positieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. Hoewel de Amerikaanse resultaten niet één op één vertaald kunnen worden naar Nederland, zijn ze volgens Dekker ‘zeker veelbelovend’.

Korte termijn

Hij sluit zijn brief af met de mededeling dat er nu in Nederland twee vve-onderzoeken worden uitgevoerd, waarvan op korte termijn tussentijdse resultaten bekend worden. Het betreft het cohortonderzoek pre-COOL en de evaluatie van de pilot Startgroepen.

Bovendien komt het Centraal Planbureau (CPB) voor de zomer van 2016 met de resultaten van een onderzoek naar het effect van vve op zittenblijven.