Pas op dat BRIN-nummer niet verdwijnt! – PO

Vlak voor de kerstvakantie laat DUO weten welke BRIN-nummers met ingang van volgend schooljaar van rechtswege worden opgeheven. Elk jaar zijn er schoolbesturen die zich hierdoor laten overvallen. Het is zaak om dan snel in actie te komen! In het komende decembernummer...