Vlak voor de kerstvakantie laat DUO weten welke BRIN-nummers met ingang van volgend schooljaar van rechtswege worden opgeheven. Elk jaar zijn er schoolbesturen die zich hierdoor laten overvallen. Het is zaak om dan snel in actie te komen! In het komende decembernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! legt jurist Ronald Bloemers aan de hand van een bestaande casus uit hoe het zit.

De casus betrof een stichting met verschillende openbare basisscholen in één gemeente. De leerlingenaantallen per BRIN-nummer lagen boven de opheffingsnorm, dus alles leek in orde. Maar toen kwam voor de kerstvakantie toch een brief van DUO waarin stond dat een van de BRIN-nummers en de bijbehorende nevenvestiging van rechtswege zouden worden opgeheven.

Bloemers legt uit dat het aantal leerlingen van een BRIN-nummer wordt geteld zónder het aantal leerlingen van een nevenvestiging. Een ander punt dat hij in het artikel Pas op dat BRIN-nummer niet verdwijnt noemt, is dat er bij een nevenvestiging maar een beperkt aantal gronden is op basis waarvan instandhouding mogelijk is. Dat moet elk jaar aan DUO worden doorgegeven. ‘Als drie jaar op rij geen enkele grond voldoet, volgt opheffing’, aldus Bloemers. Hij raadt schoolbesturen aan om zich hierover goed te laten adviseren.

Lees het artikel:

Pas op dat BRIN-nummer niet verdwijnt!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: