Functiebeschrijving brugfunctionaris – PO/VO

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een voorbeeld-functiebeschrijving voor brugfunctionarissen downloaden. Dit document is opgesteld door HRM-adviseur Ivo Israel. De brugfunctionaris legt verbinding tussen het gezin thuis en het kind op school....

Brochure over brugfunctionaris – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een brochure uitgebracht met informatie over de brugfunctionaris. De brochure is bedoeld voor de scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Een brugfunctionaris kan verbinding leggen tussen het gezin thuis, het kind op...