Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een voorbeeld-functiebeschrijving voor brugfunctionarissen downloaden. Dit document is opgesteld door HRM-adviseur Ivo Israel.

De brugfunctionaris legt verbinding tussen het gezin thuis en het kind op school. Anders dan de rest van het schoolteam werken ze ook buiten de omgeving van de school. Ze zijn geen zorgverleners, maar weten wel waar de juiste hulp en ondersteuning te vinden is.

De brugfunctionaris is er voor alle vragen en zorgen die niet direct te maken hebben met onderwijs. Zo kunnen ze ouders helpen als er bijvoorbeeld een psycholoog, een wijkteam of jeugdhulp nodig is. Zo hebben ouders iemand die naast hen staat, worden leraren en begeleiders op school ontlast en komen leerlingen beter aan leren toe.

Informatie: Ivo Israel, 06-22939653, hrm@vosabb.nl

In magazine Naar School staat een uitgebreid verhaal over de brugfunctionaris in de praktijk. Het VOS/ABB-magazine belicht de positieve ervaringen met brugfunctionarissen in Zaandam en Groningen.

Lees het artikel Brugfunctionaris in de praktijk

Deel dit bericht: