Van Bijsterveldt wordt burgemeester van Delft

Voormalig onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA) is voorgedragen als burgemeester van Delft.

De nu 54-jarige Van Bijsterveldt was 2010 tot 2012 minister van OCW in het eerste kabinet-Rutte. Dat was het zogenoemde gedoogkabinet, dat zich voor zijn beleidskeuzes liet beïnvloeden door de PVV van Geert Wilders.

Dit leidde er onder andere toe dat Van Bijsterveldt een streep haalde door maatregelen die bedoeld waren om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Dit wordt nu mede gezien als oorzaak van de sterk toegenomen kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs.

In het vierde kabinet-Balkenende was ze op hetzelfde departement staatssecretaris.

Van Bijsterveldt eerder burgemeester

Van 1994 tot 2003 was zij al eens burgemeester, van de toenmalige gemeente Schipluiden. Van Bijsterveldt woont nog steeds in dit dorpje onder de rook van Delft, dat nu onderdeel van de fusiegemeente Midden-Delfland.

Van Bijsterveldt was de afgelopen jaren directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds en voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven. Kort voor haar afzwaaien in 2012 verhoogde zij de subsidie voor die stichting naar ongeveer 8 miljoen euro per jaar. Daar zijn in 2014 nog Kamervragen over gesteld.

Verdachte in Costa Rica, bewaking Leiden gestopt

Het dreigingsniveau in Leiden is nihil, nu een 18-jarige jongen in Costa Rica wordt gezien als de afzender van het bericht waarin een schietpartij werd aangekondigd. De bewaking van de scholen wordt beëindigd. Dat is woensdag bekend geworden tijdens een persconferentie van de Leidse burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie.

Afgelopen weekend werd in een Amerikaans forum op internet dit bericht geplaatst, waarin stond dat er op een school in Leiden een leraar Nederlands en daarbij zoveel mogelijk andere mensen zouden worden doodgeschoten. Het bericht bleek afkomstig van een computer in Costa Rica, maar dat hoefde niet te betekenen dat de afzender daar aanwezig was. Inmiddels is duidelijk dat dit zeer waarschijnlijk het geval is.

De verdachte is een oud-leerling van een school voor voortgezet onderwijs in Leiden. De autoriteiten hebben het ‘zeer sterke vermoeden’ dat het dreigement van hem afkomstig is. Officier van justitie Marije van der Laan wilde op de persconferentie niet vertellen op welke school in Leiden de jongen heeft gezeten, maar via de media is bekend geworden dat het om de Scholengroep Leonardo Da Vinci gaat.

Er zou volgens Van der Laan enige tijd geleden ‘een akkefietje’ tussen de bewuste leerling en leraar zijn geweest. De regionale zender RTV West meldt echter dat er volgens een directeur van de Scholengroep Leonardo Da Vinci nooit iets tussen de twee is voorgevallen. De leraar in kwestie weet volgens de officier van justitie dat het dreigement tegen hem was gericht.

Er wordt geprobeerd om de jongen naar Nederland te halen, maar het is nog niet bekend hoe het Openbaar Ministerie dat wil regelen. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Costa Rica, zo bleek in mei 2012 nadat de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer daar naar aanleiding van een heel andere kwestie vragen over had gesteld aan toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosental. Als de jongen naar Nederland kan worden gehaald en als hij hier wordt veroordeeld, kan hij maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen, zo liet de officier van justitie weten.

De politie meldde op de persconferentie dat de voorzorgsmaatregelen in Leiden, waaronder de bewaking van alle scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in die stad, in totaal 443 mandagen hebben gevergd. Het is niet duidelijk of de kosten die hiermee samenhangen op de verdachte kunnen worden verhaald, mocht hij worden veroordeeld.

Een andere jongen, van wie maandag bekend werd dat hij was opgepakt in verband met het dreigement op internet, is vrijgelaten en wordt niet meer als verdachte gezien. Deze jongen is een vroegere leerling van de vestiging van The British School in Voorschoten.

Oud-voorzitter VOS/ABB interimburgemeester Haren

Oud-bestuursvoorzitter Janny Vlietstra van VOS/ABB is benoemd tot waarnemend burgemeester van de Groningse gemeente Haren. Ze begint daar op 1 mei.

De benoeming van Vlietstra, die namens de PvdA in de Eerste Kamer zit, volgt op het besluit van de VVD’er Rob Bats om als burgemeester van Haren op te stappen. Dat besluit volgt op het vernietigende rapport over diens handelen tijdens de zogenoemde Facebookrellen in september 2012 in Haren. De 64-jarige Vlietstra was eerder wethouder in Leeuwarden, burgemeester van Winschoten, gedeputeerde in Drenthe en waarnemend burgemeester van de Drentse gemeente De Wolden.

Vlietstra was vele jaren nauw betrokken bij VOS/ABB en daarmee bij het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In 1997 werd zij voorzitter van wat toen nog de Vereniging Openbare Scholen (VOS) was. Een jaar later, na de fusie met de Algemene Besturen Bond (ABB), werd ze voorzitter van VOS/ABB en later voorzitter van de raad van toezicht van VOS/ABB. Die functie vervulde zij tot 1 december 2009.

Sinds 2009 is Peter Snijders bestuursvoorzitter van VOS/ABB. Toen hij aantrad was hij burgemeester van De Wolden. Sinds 2011 is hij burgemeester van de Overijsselse gemeente Hardenberg. Snijders is lid van de VVD.