Voormalig onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA) is voorgedragen als burgemeester van Delft.

De nu 54-jarige Van Bijsterveldt was 2010 tot 2012 minister van OCW in het eerste kabinet-Rutte. Dat was het zogenoemde gedoogkabinet, dat zich voor zijn beleidskeuzes liet beïnvloeden door de PVV van Geert Wilders.

Dit leidde er onder andere toe dat Van Bijsterveldt een streep haalde door maatregelen die bedoeld waren om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Dit wordt nu mede gezien als oorzaak van de sterk toegenomen kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs.

In het vierde kabinet-Balkenende was ze op hetzelfde departement staatssecretaris.

Van Bijsterveldt eerder burgemeester

Van 1994 tot 2003 was zij al eens burgemeester, van de toenmalige gemeente Schipluiden. Van Bijsterveldt woont nog steeds in dit dorpje onder de rook van Delft, dat nu onderdeel van de fusiegemeente Midden-Delfland.

Van Bijsterveldt was de afgelopen jaren directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds en voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven. Kort voor haar afzwaaien in 2012 verhoogde zij de subsidie voor die stichting naar ongeveer 8 miljoen euro per jaar. Daar zijn in 2014 nog Kamervragen over gesteld.

Deel dit bericht: