Lessen over burgerschap: input gevraagd van leerlingen

In de Raad van Actie van de Respect Education Foundation kunnen leerlingen meedenken over te ontwikkelen lesmateriaal. Op dit moment staat respectvol burgerschap centraal.

De overheid verplicht scholen om aandacht te besteden aan de invulling van burgerschap, maar wat daar precies onder valt en vooral ook hóe dat moet, laat de overheid vrij.

De Respect Education Foundation gebruikt de input van jongeren in de Raad van Actie voor het aanbod van lesmaterialen, trainingen en campagnes. ‘Zo sluit het aanbod niet alleen aan bij de wensen van docenten en scholen, maar ook bij de behoeften van jongeren’, aldus de Respect Education Foundation.

Lees meer…

‘Inhoud burgerschapslessen niet wettelijk vastleggen’

De meeste directeuren in het basis- en voortgezet onderwijs vinden het geen goed idee om wettelijk vast te leggen aan welke thema’s scholen aandacht moeten besteden tijdens burgerschapslessen. Dat blijkt uit een peiling van DUO Onderwijsonderzoek.

In het basisonderwijs vindt 62 procent en in het voortgezet onderwijs 54 procent van de directeuren het geen goed idee van demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW om wettelijke voorwaarden te verbinden aan de inhoud van burgerschapsonderwijs. Respectievelijk 14 en 23 procent staat daar wel positief tegenover.

Tevreden over burgerschapslessen

Uit de peiling blijkt verder dat een ruime meerderheid van zeven op de tien directeuren in zowel het basis- als voortgezet onderwijs (zeer) tevreden is over de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs bij hen op school.

Volgens circa de helft van de directeuren is het burgerschapsonderwijs in hun school (zeer) sterk verankerd. Een klein deel van respectievelijk 7 en 5 procent geeft aan dat het bij hen (zeer) zwak is verankerd.

Top 3

De directeuren is ook gevraagd welke onderwerpen in burgerschapslessen aan bod zouden moeten komen. Dit is de top 3:

  1. Bevorderen van sociale vaardigheden/sociaal-emotionele ontwikkeling
  2. Aandacht voor normen en waarden
  3. Aandacht voor verschillende culturen

In het basisonderwijs deden 562 directeuren mee aan de peiling van DUO Onderwijsonderzoek. In het voortgezet onderwijs waren dat er 316.

Lees meer…