Alle scholen zouden aparte lessen burgerschap moeten geven, vinden de docenten Harry Maas en Bashir Azizi van het openbare ROER College Schöndeln in Roermond. Dit staat in Trouw in een artikel over het wetsvoorstel van onderwijsminister Arie Slob om de de burgerschapsopdracht van de scholen aan te scherpen.

Trouw meldt dat die aanscherping wat het ROER College Schöndeln betreft niet ver genoeg kan gaan. Daarbij refereert de krant aan de burgerschapslessen ‘horizon’ die al sinds 2006 op deze openbare school worden gegeven. ‘Binnen het docententeam leefden bepaalde onderwerpen heel erg’, vertelt docent Harry Maas hierover. ‘Hoe ga je om met transgenders, seks of een bepaalde geaardheid van leerlingen? Docenten worstelden daarmee en hadden behoefte aan handvatten.’

Hij herinnert zich een jongen die in transitie ging en inmiddels als meisje door het leven gaat. ‘Daar heeft zij destijds heel open over verteld in de klas.’ Maas voegt daar in Trouw aan toe dat ouders regelmatig bij de lessen worden betrokken, bijvoorbeeld als het gaat over mediawijsheid. ‘Hoe maak je afspraken met kinderen over het gebruik van de telefoon? Dat soort vragen komen dan aan bod.’ Hij zou het liefst zien dat alle scholen aparte lessen burgerschap inrichten. ‘Want als je het bij alle andere vakken neerlegt, dan heb je kans dat het verwatert.’

Wereldburgerschap

Bashir Azizi is op het ROER College Schöndeln hoofd van de sectie maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Hij pleit er eveneens voor om overal aparte burgerschapslessen in te voeren. De focus zou wat hem betreft moeten liggen op wereldburgerschap, ‘want de globalisering vereist dat burgerschap in een bredere context geplaatst moet worden’. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de vraag hoe leerlingen zich verhouden tot vluchtelingen en migranten. Ook de mensenrechten zouden volgens hem aan bod moeten komen.

Lees meer…

Deel dit bericht: