Vrouwen in onderwijs bouwen weinig pensioen op

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) wil dat vrouwen die in deeltijd werken, zich er meer van bewust worden dat ze weinig pensioen opbouwen. Het ABP heeft hiervoor de campagne Reality Check gelanceerd.

Vrouwen bouwen bij het ABP gemiddeld 40 procent minder pensioen op dan mannen, met name doordat ze meer parttime werken. Ook verdiepen ze zich volgens het pensioenfonds minder in hun financiële toekomst.

Het ABP, dat als grootste pensioenfonds van Nederland onder andere de onderwijspensioenen beheert, biedt vrouwen de training Financiën in de Vingers aan. Tijdens de lancering van de campagne in Utrecht sprak koningin Máxima met vrouwen uit het basisonderwijs die de training hebben gevolgd.

Ga naar de Reality Check.

Klaar voor de School!Week?

Nog twee weken en de actie School!Week gaat van start. Bent u er al klaar voor? Download de gratis lessenserie ter voorbereiding van de School!Week en gebruik de ideeën voor leuke en passende activiteiten om het openbaar onderwijs in de schijnwerpers te zetten.

De School!Week van 18 tot en met 22 maart is de jaarlijkse campagneweek voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Dit jaar is het thema: ‘Openbaar onderwijs heeft karakter!’ Op de vernieuwde website www.openbaaronderwijs.nu vindt u alle informatie, tal van ideeën ter inspiratie én een gratis te downloaden lessenserie voor midden- en bovenbouw van het primair onderwijs.

De ideale school

De lessenserie is bedoeld om met leerlingen vanuit een kritisch-democratische houding naar het openbare, democratische en actiefpluriforme karakter van hun school te kijken. Wat gaat goed, wat kan beter? De leerlingen werken in de verschillende lesonderdelen toe naar een presentatie van hun ideale school: een openbare school met karakter!

Download lesbrief Onze school heeft karakter!

Opening School!Week met leerlingendebat

Op maandag 18 maart wordt de School!Week officieel geopend met een groot leerlingendebat in het provinciehuis van Drenthe. Daar doen leerlingen van het openbaar primair en voortgezet onderwijs in Assen aan mee. Ze krijgen deze week nog een debattraining aangeboden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs, de organisatoren van de School!Week. Deze organisaties hebben ook een studiemiddag over openbaar onderwijs op 20 maart georganiseerd en een kinderconferentie op 22 maart in Venlo.

Honderden scholen in het hele land hebben al gemeld dat ze actief mee gaan doen aan de School!Week. Elk jaar is dat te merken aan de vele berichten in lokale kranten over het openbaar onderwijs. Laat u inspireren en doe ook mee!

Havo- en vwo-leerlingen oriënteren zich beter op studie

Havo- en vwo-leerlingen oriënteren zich meer en vaker op een vervolgstudie en hebben ook een betere kennis van de uiterste aanmelddatum dan mbo’ers. Dat staat in het onderzoeksrapport Studeer met een plan 2016.

De campagne Studeer met een plan had volgens de onderzoekers tussen april en juni vorig jaar een hoog bereik. Er stonden in die periode twee onderwerpen centraal in de campagne: aanmelden en financiën.

Opmerkelijk in de huidige tijden waarin jongeren social media gebruiken: radiospotjes bleken in de campagne een stuk effectiever dan posts op Facebook.

Lees meer…

 

Pesten op de werkvloer: moet toch kunnen?

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie, onder andere in het onderwijs. Er is een campagne gestart om dit tegen te gaan.

Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s heeft grote impact op de mensen die het overkomt. Daarnaast zorgt het naar schatting jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dat betekent 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling, zo berekende TNO.

Een campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet het pesten op de werkvloer breed onder de aandacht brengen. Ga naar www.moettochkunnen.nl.

Leraren pesten leraren

In 2014 publiceerde VOS/ABB een artikel over pesten op de werkvloer. In dit artikel vertelt Kees van Overveld erover. Hij is coördinator bij het Expertisecentrum Gedrag van het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht.

Nieuwe campagne tegen pesten

Er wordt nog altijd veel gepest op basisscholen. Ruim 70 procent van de kinderen heeft ermee te maken. Dat blijkt uit onderzoek van De Kindertelefoon, die een anti-pestcampagne van televisiezender Cartoon Network aankondigt.

Via de website van De Kindertelefoon zijn 730 basisschoolleerlingen ondervraagd. Van hen gaven 553 kinderen aan dat iemand in hun klas wordt gepest. Dat gebeurt ook vaak via sociale media. Vanaf 2 februari heeft Cartoon Network een online platform met tips en informatie over het tegengaan van pesten: buddy.cartoonnetwork.nl. Er staan animatiefilmpjes op onder het motto: ‘Wees een maatje, geen pestkop’. Op het platform staat ook een ‘maatjescode’, met onder meer de regel: ‘Wees loyaal en kom voor anderen op als ze dat nodig hebben’. Cabaretier Arie Koomen is ambassadeur van de campagne. Kinderen kunnen op het online netwerk terecht voor advies en ondersteuning.

De Kindertelefoon is de partner van de campagne en de jeugdkrant Kidsweek ondersteunt door het uitgeven van een lesbrief over pesten. Aan die lesbrief is een actie gekoppeld, waarmee deelnemende scholen kans maken op een comedymiddag met Arie Koomen.

 

School!Week 2014: doet ook uw school (weer) mee?

Tot en met vrijdag 21 maart laten honderden openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land zien waar zij voor staan.

Leidend in de School!Week zijn de kernwaarden van het openbaar toegankelijk onderwijs. Daartoe behoren algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid: in openbare scholen is iedereen welkom. Het motto van de School!Week is dan ook ‘Ik ben welkom’. Burgerschap en wederzijds respect zijn andere essentiële onderdelen van de kernwaarden.

De School!Week is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en wordt nu voor de derde keer gehouden. Het aantal deelnemende scholen is dit jaar weer toegenomen. Honderden openbare scholen in het hele land doen eraan mee. Zij organiseren allerlei activiteiten, variërend van open dagen voor ouders tot debatavonden voor leerlingen en van speciale personeelsdagen tot het schoonmaken van de buurt.

Op woensdag 19 maart vindt in Amersfoort de landelijke conferentie Openbaar onderwijs verbindt plaats. Tijdens de conferentie wordt de nieuwe uitgave School!Gids gepresenteerd. Hierin geven VOS/ABB en VOO een vooruitblik op de toekomst van het Nederlandse onderwijsbestel zónder denominaties.

Op vrijdag 21 maart debatteren leerlingen uit het hele land in het Museon over een betere toekomst tijdens de Kindersummit van Hope XXL. Deze conferentie, vlak voor de Nuclear Security Summit in Den Haag, wordt bijgewoond door onder anderen burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag.

Verschillende leerlingen zullen in een speech een persoonlijke boodschap voor een betere toekomt richten aan wereldleiders, onder wie de Amerikaanse president Barack Obama.

School!Week verloot tablet onder deelnemers!

Doe mee aan de School!Week 2014 en win een tablet! Onder de eerste honderd scholen/besturen die zich voor de campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs aanmelden, wordt een Acer Aspire P3 verloot! 

In de School!Week 2014 van 17 tot en met 21 maart zetten VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) samen met scholen in het hele land het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs in de spotlights. Het aantal deelnemende scholen dat aan de campagneweek meedoet, moet dit schooljaar natuurlijk nog groter worden dan in de afgelopen jaren!

Het motto van de School!Week 2014 is Ik ben welkom om duidelijk te maken dat het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs er voor elke leerling is, ongeacht zijn of haar achtergrond, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of geaardheid. De kernwaarden van het openbaar onderwijs vormen het uitgangspunt van de School!Week 2014.

Op de website www.openbaaronderwijs.nu staat meer informatie over de School!Week 2014. U kunt daar onder andere een handboek met ideeën downloaden.

Layar
Als u een iphone of android hebt, kunt u met de app layar de afbeelding bij dit bericht of de afbeelding in hoge resolutie scannen (sorry, werkt niet altijd goed met een blackberry). U krijgt dan een inspirerend filmpje over de School!Week 2014 te zien! De scanbare afbeelding is ook per post verstuurd aan alle openbare scholen en hun besturen.

Als u meedoet aan de School!Week 2014, kunt u aan (toekomstige) ouders en leerlingen laten zien wat uw openbare en algemeen toegankelijke school/scholen te bieden heeft/hebben. Meld uw school of scholen nu aan voor de School!Week 2014 via ikbenwelkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en wat u in de School!Week 2014 wilt organiseren.

Als u tot de eerste honderd aanmelders behoort en in uw mail uitlegt wat u in de School!Week 2014 met uw school/scholen gaat doen, maakt u kans op een Acer Aspire P3 ter waarde van 599 euro. Deze tablet wordt gratis ter beschikking gesteld door The Rent Company in Rosmalen.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

 

Ook in 2014 School!Week: van 17 tot en met 21 maart

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren de School!Week 2014 wederom in week 12. U kunt dus alvast in uw agenda zetten dat openbare en algemeen toegankelijke scholen in heel Nederland van 17 tot en met 21 maart 2014 weer aan iedereen laten zien waar zij voor staan. Doet ook u (weer) mee?

De School!Week is de landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In 2012 begonnen VOS/ABB en VOO hiermee, en het was toen direct een groot succes. Ook dit jaar lieten weer veel enthousiaste scholen zien waar het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor staat.

De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs staan in de School!Week centraal. Onderdeel daarvan is dat iedereen welkom is. Het motto van de School!Week is dan ook ‘Ik ben welkom’.

Uitgebreide informatie over de School!Week staat op www.openbaaronderwijs.nu. Daar kunt u onder andere een handboek downloaden met allerlei inspirerende ideeën voor de School!Week.

Zie ook de gerelateerde berichten in het rode vlak in de rechterkolom.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl of Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

School!Week: openbaar onderwijs in de spotlight!

De School!Week 2013 is begonnen. Tot en met vrijdag laten openbare en algemeen toegankelijke scholen zien waar zij voor staan. Wat doet ú in de School!Week? Vertel uw verhaal en mail uw foto's!

De School!Week is de jaarklijks terugkerende campagne voor en door het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De week is een initiatief van VOS/ABB in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Centraal in de School!Week staan de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Het motto van de landelijke campagne is 'Ik ben welkom!', omdat de openbare en algemeen toegankelijke scholen van en voor de gehele samenleving zijn.

VOS/ABB en VOO willen graag weten wat uw organisatie in de School!Week doet om het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs positief in de schijnwerpers te zetten. U kunt uw verhaal en eventueel ook foto's mailen naar Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl. Vermeld in uw mail de naam van uw school/scholen en de plaats waar die staat/staan.

Voorafgaand aan de School!Week organiseerde VOS/ABB de Pre-School!Week Tour. Op verschillende plaatsen in het land waren er inspirerende bijeenkomsten.

Financiële opvoedcampagne start in Leeuwarden

De groepen 3, 4 en 5 van openbare basisschool De Vrijheid in Leeuwarden ontvangen het Nibud op 2 november. Nibud-directeur G. Wilmink maakt dan de resultaten van het onderzoek Financiële Opvoeding in Nederland bekend.  Hierin is onderzocht hoe ouders in Nederland hun kinderen financieel opvoeden. Daarnaast lanceert het Nibud een gratis telefoonnummer waar mensen met vragen over geld & financiële opvoeding terecht kunnen.

De gemeente Leeuwarden stimuleert basisscholen om met de Nibud Geldkoffer lessen te geven over geld in het kader van preventieve schuldhulpverlening. De openbare basisschool de Vrijheid, die valt onder het schoolbestuur Proloog en lid is van VOS/ABB, gaat hier als eerste mee aan de slag.

Daarnaast zullen alle 6- en 7-jarigen in Leeuwarden het nieuwe (voor)leesboekje ‘Meneer Beer’ ontvangen. Doel is om kinderen op jonge leeftijd al op een speelse manier te leren omgaan met geld.

Het Nibud heeft binnen het landelijk platform CentiQ het onderwerp financiële opvoeding hoog op de agenda gezet. Mede door CentiQ heeft het Nibud de mogelijkheid gekregen om onderzoek te doen naar financiële opvoeding en iedere werkdag gratis bereikbaar te zijn voor vragen over geld & financiële opvoeding.

Ook KlasseTV, de internetportal voor docenten, heeft een leerlijn ontwikkeld over ‘Leren omgaan met geld’. Deze leerlijn is er voor alle groepen in het basisonderwijs en is vanaf nu via KlasseTV.nl te gebruiken. KlasseTV heeft het lesmateriaal in samenwerking met de Rabobank ontwikkeld.

Meer informatie over de methode Geldkoffer op www.nibud.nl. 

Meer over ‘Leren omgaan met geld’ op www.klassetv.nl.