Online filmpjes over Canon van Nederland, geen boekje

In het regeerakkoord was afgesproken dat alle leerlingen van 18 jaar een boekje zouden krijgen over de Canon van Nederland, maar dat gaat niet door. In plaats daarvan komen er online filmpjes. 

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven liet onderzoeken wat de voorkeur van jongeren naar uitgaat: een boekje of online filmpjes. Dat laatste bleek de doelgroep het meeste aan te spreken. Daarom kiest zij er nu voor diverse vensters van de Canon van Nederland te belichten met filmpjes op de website www.entoen.nu.

Lees meer…

Scholen krijgen canonclips

Vanaf september 2009 wordt de Canon van de Nederlandse geschiedenis opgenomen in de kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs. Bij de 50 vensters van deze Canon hebben IDTV Docs en ThiemeMeulenhoff korte educatieve filmpjes ontwikkeld, de Canonclips. Deze behandelen elk een historische gebeurtenis, persoon of thema en kunnen bij de introductie van een les ingezet worden.

De clips zijn gemaakt voor drie leeftijdsgroepen: groep 5, 6, groep 7, 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De ontwikkeling en gratis levering van de Canonclips is mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW in het kader van de Campagne Verleden van Nederland.

De canonclips zijn gemaakt met vakmensen: Harrie Geelen tekende voor de animaties en Imme Dros schreef het script voor elke canonclip. Zij is als geen ander in staat moeilijke historische onderwerpen voor kinderen boeiend en begrijpelijk te maken. Frank Groothof sprak met zijn bekende stemgeluid de teksten in. De animatie in het filmpje verduidelijkt het onderwerp, en de citaten van kinderen illustreren hoe relevant het onderwerp ook nu nog is.

Het pakket canonclips maakt integraal deel uit van de Campagne Verleden van Nederland waarin een multimediaal aanbod is ontwikkeld voor alle Nederlanders door IDTV Docs.

De dvd’s worden in de eerste week van oktober verzonden, voorafgaand aan de Week van de Geschiedenis (12 t/m 19 oktober). Bekijk hier de Canon van de Nederlandse geschiedenis.

Niveau literatuuronderwijs onderzocht

Het instrument dat Witte ontwikkelde, definieert zes oplopende niveaus van literaire competenties. De methode is vergelijkbaar met de veelgebruikte avi-methode voor lezen, met als belangrijk verschil dat kwalitatieve criteria een rol spelen in plaats van kwantitatieve als woord- en zinslengte. Het instrument helpt voorkomen dat leerlingen een boek kiezen of voorgeschoteld krijgen dat ver boven of juist onder hun niveau ligt.

Dit is belangrijk, stelt Witte, omdat docenten doorgaans een te weinig reële verwachting hebben van het startniveau van havo- en vwo-leerlingen. Zo stelde de onderzoeker vast dat bijna de helft van de leerlingen niet aan de startnorm voldoet als zij aan de vierde klas havo/vwo beginnen. Ook bleek bijna de helft van de vwo-leerlingen aan het eind van de zesde klas niet aan de eindnorm te voldoen.

Literatuur canon
Theo Witte (1952) pleit ervoor het literatuuronderwijs te verbeteren, onder meer door een landelijke catalogus samen te stellen met zo’n 200 titels, op alle niveaus. Zo’n lijst zou gezien kunnen worden als een ‘literatuurdidactische canon’. Dat biedt docenten veel houvast, denkt Witte. Voor leerlingen is het een toegankelijke, betrouwbare en inspirerende gids.

Meer weten over het onderzoek? Mail Theo Witte via t.c.h.witte@rug.nl.