Extra online bijeenkomst bestuurders-cao – PO/VO

VOS/ABB organiseert een extra online bijeenkomst over de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs, omdat de belangstelling hiervoor erg groot is. Voor de twee eerdere bijeenkomsten was het maximumaantal deelnemers snel bereikt. Ook de extra bijeenkomst wordt georganiseerd...

Eén model-arbeidsovereenkomst bestuurder – PO/VO

De model-arbeidsovereenkomst bestuurder is aangepast nu er een cao is voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten kunt u de model-arbeidsovereenkomst downloaden. Tevens is in de nieuwe...