De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een model-addendum opgesteld dat kan worden gebruikt bij arbeidsovereenkomst met een schoolbestuurder.

In het model is een voorbeeld opgenomen van hoe de nieuwe Cao Bestuurders Funderend Onderwijs van toepassing kan worden verklaard op de huidige arbeidsovereenkomst en welke (aanvullende) afspraken nog moeten worden vastgelegd.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het model-addendum downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: