Extra online bijeenkomst bestuurders-cao – PO/VO

Vanwege grote belangstelling is er op 17 februari een extra online bijeenkomst over de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs. Ook deze extra bijeenkomst wordt georganiseerd door José van Snek van de Onderwijsjuristen en HRM-expert Ivo Israel. De doelgroep bestaat uit...

Model-addendum arbeidsovereenkomst bestuurder – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een model-addendum opgesteld dat kan worden gebruikt bij arbeidsovereenkomst met een schoolbestuurder. In het model is een voorbeeld opgenomen van hoe de nieuwe Cao Bestuurders Funderend Onderwijs van toepassing kan worden...

Eén model-arbeidsovereenkomst bestuurder – PO/VO

De model-arbeidsovereenkomst bestuurder is aangepast nu er een cao is voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten kunt u de model-arbeidsovereenkomst downloaden. Tevens is in de nieuwe...