CAO VO 2023-2024 gepubliceerd – VO

De sociale partners hebben de definitieve CAO VO 2023-2024 gepubliceerd. Op 12 september sloten de VO-raad en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord voor de CAO VO 2023-2024. Afgesproken is een verhoging met 10% van de salarissen en uitkeringen. Bovendien hebben de...