Bij ontslag te veel genoten vakantieverlof verrekenen? – PO/VO

Mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft twee toelichtingen geschreven over de vraag of de werkgever bij het ontslag van een werknemer te veel genoten vakantie-uren mag verrekenen. De ene toelichting heeft betrekking op het primair onderwijs, de...

Cao-onderhandelingen begonnen – VO

De sociale partners zijn onderhandelingen begonnen voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De VO-raad wil namens de werkgevers de volgende thema’s aan bod laten komen: Verantwoorde loonontwikkelingDialoog over werkverdeling en werkdrukFaciliteren startende...

Op 28 maart weer Basiscursus CAO – VO

Op 28 maart geeft mr. José van Snek van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB de basiscursus over de CAO VO. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: DienstverbandenKetenregelingInschalingBenoeming in twee functiesDisciplinaire...

Q&A’s over CAO VO geactualiseerd – VO

De VO-Raad heeft de veelgestelde vragen en antwoorden over de CAO VO 2022/2023 geactualiseerd. U gaat naar de website van de VO-raad voor de geactualiseerde Q&A’s. Deel dit...