Conferentie ‘Bouwen aan inclusiever onderwijs’- PO/VO

Op 12 juni is in Bussum de conferentie Bouwen aan Inclusiever Onderwijs. Deze conferentie wordt georganiseerd door het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: Actuele informatie over het...

Conferentie Talen en Wereldburgerschap – PO

Op 29 september is in Utrecht de conferentie Talen en Wereldburgerschap. Deze conferentie wordt georganiseerd dor het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Op de conferentie gaat het onder andere over meertalig leren, een...

Landelijke conferentie vso, pro, (v)mbo – VO

De vraag die centraal staat op de vierde landelijke conferentie vso, pro, (v)mbo is ‘Meten is weten?’. Deze conferentie is op 20 september in Nijkerk. De organisatoren van de conferentie wijzen erop dat vergelijken heel lastig is als het gaat om de diverse...

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs – PO/VO

Op 14 juni is de jaarlijkse conferentie van het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs. De conferentie wordt gehouden in theater en congrescentrum Spant! in Bussum. De aandacht gaat dit keer specifiek uit naar de uitvoeringspraktijk in de...

Landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo – VO

Op 28 september is in Nijkerk de 3e Landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo. Het thema: Met elkaar aan de slag!. U kunt zich online inschrijven voor deze conferentie. Het plenaire deel gaat over ontwikkelingen in de kwalificatiestructuur en over de vraag hoe je daar op...