Conferentie Met Alle Respect! over sociale veiligheid

Op 8 april is in Utrecht de onderwijsconferentie Met Alle Respect!. Deze conferentie gaat over sociale veiligheid in het onderwijs. Deelname is gratis.

Het is de vijfde keer dat stichting School en Veiligheid de conferentie Met Alle Respect! organiseert. Dit keer zal het gaan over contact maken. ‘Want een veilig schoolklimaat voor iedereen – van leerling tot schoolleider – vraagt om samenwerking en contact maken met collega’s, leerlingen en ouders’, aldus School en Veiligheid.

De onderwijsconferentie Met Alle Respect! is bedoeld voor leraren en schoolleiders in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en ook voor opleiders en studenten van pabo’s en lerarenopleidingen. Deelname is gratis.

Lees meer…

Startconferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’

Op 12 februari 2020 is de startconferentie van de beweging ‘Naar inclusiever onderwijs’. U kunt zich nu al online aanmelden voor deze conferentie.

De beweging ‘Naar inclusiever onderwijs’ vindt dat alle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school moeten kunnen. Dat geldt dus ook voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Professor Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg, vertelt erover in magazine Naar School!.

‘Op veel plekken in de wereld is een beweging gaande in de richting van sociale en onderwijskundige integratie. Ook in Nederland zijn er scholen die al inclusiever onderwijs geven, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Het zijn voorlopers en hun aantal groeit’, aldus Van Veen in het VOS/ABB-magazine.

De scholen die inclusiever onderwijs willen, hebben volgens hem steun nodig. De website www.naarinclusieveronderwijs.nl wordt voor hen een vraagbaak en een ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Praktijkvoorbeelden en workshops

Op de landelijke startconferentie op woensdag 12 februari (op een nog te bepalen locatie in het midden van het land) zullen praktijkvoorbeelden van inclusiever onderwijs worden gepresenteerd. Ook staan er workshops op het programma voor diverse doelgroepen, zoals schoolbestuurders, schoolleiders, mensen van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, leraren, leerlingen en ouders.

Lees meer…

Dyslexie Conferentie op 27 maart

Professionals in het primair en voortgezet onderwijs kunnen op 27 maart naar de Nationale Dyslexie Conferentie in het bioscoopcomplex Pathé in Ede. Hier komt alles over dyslexie aan bod: van nieuwe wetenschappelijke inzichten tot praktische handvatten voor een effectieve behandeling.

Een van de 30 sprekers is prof. dr. Aryan van der Leij, auteur van het boek Dit is dyslexie. Hij is ook een van de grondleggers van de methode Bouw!, die inzet op een vroege interventie bij kinderen met leesproblemen. Hij zal spreken over de wijze waarop een duurzame aanpak van dyslexie op school te realiseren is.

Andere sprekers zijn prof. dr. Roel van Steensel over leesweerstand en leesmotivatie, en dr. Femke Scheltinga over het onderzoek naar dyslexieverklaringen in opdracht van het ministerie van OCW.

Bezoekers maken hun eigen keuze uit een programma van 45 lezingen en workshops. Het programma begint om 10 uur.

Groepskorting

Deelname aan deze conferentie kost 279 euro per persoon, inclusief lunch en certificaat van deelname. Bij inschrijving van 5 of meer personen van één school of samenwerkingsverband zijn de kosten 249 euro.

Inschrijven kan nog tot 11 maart. De conferentie is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, remedial teachers, orthopedagogen, logopedisten, maar ook directies en bestuurders in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs worden uitgenodigd om deel te nemen. De Nationale Dyslexie Conferentie is geaccrediteerd voor herregistratie.

 

Congres ‘Openbaar onderwijs en overheid’

Op 19 mei is er in Den Haag een congres met als thema ‘Openbaar onderwijs en overheid’. Het wordt georganiseerd door het platform CBOO.

Vier sprekers gaan in op een eigen deelthema:

  1. Prof. mr. dr. Dick Mentink: openbaar onderwijs en 100 jaar onderwijspacificatie.
  2. Prof. dr. Sjaak Braster: de identiteit van het openbaar onderwijs.
  3. Mr. Philip Geelkerken: de relatie tussen het openbaar onderwijs en de gemeenten.
  4. Prof. mr. dr. Pieter Huisman: de staat van het openbaar onderwijs.

De gratis toegankelijke bijeenkomst is op 19 mei van 13.30 tot 16.30 uur bij het CAOP aan het Lange Voorhout 13 in Den Haag. Aanmelden kan via info@cboo.nl.

Moed nodig voor vorming in onderwijs

‘Er is moed nodig om in deze tijd door te gaan met het vormende aspect van het onderwijs. Toon die moed en houd eraan vast, terwille van de jonge generatie.’ Met deze woorden opende bestuursvoorzitter Kees Boele van de Hogeschool Arnhem Nijmegen vanmiddag de conferentie Openbaar onderwijs verbindt.

De hoorzaal in de pabo van de HAN zat vol met pabo-studenten en -docenten, die zich deze middag verdiepten in de levensbeschouwelijke aspecten van het openbaar onderwijs. Boele gaf aan dat het risico bestaat dat juist het vormende element uit het onderwijs ‘gesloopt’ wordt, omdat economische waarden en arbeidsperspectieven vaak voor gaan.

De bestuursvoorzitter verwees naar Erasmus, die 500 jaar geleden al betoogde hoe belangrijk juist levensbeschouwelijke vorming is. Daarnaast gaat het in het onderwijs om de interactie tussen docent en leerling, zei Boele, die vertelde dat hijzelf is gevormd door een hoogleraar filosofie die hij bewonderde.

Na de inleiding door Boele konden de deelnemers aan de conferentie kiezen uit verschillende workshops over de invulling van levensbeschouwelijke vorming.

Het evenement is georganiseerd door VOS/ABB in samenwerking met de HAN en de Vereniging Openbaar Onderwijs als onderdeel van de jaarlijkse School!Week, waarin het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zich altijd stevig op de kaart zet.

Wervelwindcabine
Na de workshops gingen de conferentiedeelnemers aan de slag met een spectaculaire wervelwindcabine, die bij de hoorzaal was opgesteld. Dat werd ingeleid door pabo-docent Tom Schoemaker, die vertelde over levensbeschouwelijke invloeden voor leerlingen en studenten.

Hij gaf voorbeelden van die invloeden, zoals de supermarkt. ‘Laat kinderen daar eens levensbeschouwelijke foto’s maken. Ga vervolgens het gesprek aan over de keuzes die gemaakt worden. Elke keuze zegt iets over iemands levensbeschouwing en helpt kinderen hierover na te denken.’ Zo gaf Schoemaker veel praktische tips over het inrichten van lessen levensbeschouwelijke vorming in de klas.

Hij liet de bezoekers aan de conferentie zelf inspiratiebriefjes schrijven en in de wervelwindcabine stoppen. Vervolgens mochten ze onder grote hilariteit om beurten proberen er wat briefjes uit te halen en te kijken welke boodschap ze meekregen.

 

 

Conferentie over sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school is het onderwerp van een grote landelijke conferentie op 16 april in Utrecht. Schoolleiders, schoolbestuurders  en leraren worden hiervoor uitgenodigd.

Deze conferentie heeft als titel ‘Met alle respect! Samen werken aan sociale veiligheid’, en wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van OCW door een aantal samenwerkende organisaties, waaronder PO-raad en VO-Raad en de Stichting School en Veiligheid. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW zullen als ‘special guests’ aanwezig zijn. Dagvoorzitter is Tarik Yousif, journalist en presentator.

Tips en tools
De werksessies gaan over verschillende aspecten van sociale veiligheid, zoals omgaan met agressie, (online) pestgedrag of seksueel gedrag van jonge kinderen. Maar ook over het scheppen van een veilig klimaat in de klas, zodat er serieus gepraat kan worden over seksuele diversiteit. En over tips en tools om leerlingen te helpen seksueel weerbaar te worden, en over het maken van een effectief veiligheidsplan. Er is ook een informatiemarkt met materialen.

De conferentie zet in op een schoolbrede aanpak, gedeelde visie en pedagogisch vakmanschap. Er is expliciet aandacht voor de rol en competenties van schoolleider en leraren en hoe zij samen kunnen werken aan sociale veiligheid. De conferentie is bestemd voor alle professionals in primair, voortgezet en speciaal onderwijs en voor opleiders van lerarenopleidingen en pabo’s. Scholen worden volgens het wetsvoorstel sociale veiligheid op scholen verplicht om hiervoor zorg te dragen.

Prijs en locatie
De kosten voor deelname aan deze conferentie zijn 50 euro. Locatie is TivoliVredenburg in Utrecht en de conferentie duurt van 9.30 tot 16.30 uur.
Meer informatie en inschrijven.

 

Boeiende sprekers op conferentie openbaar onderwijs

Met boeiende sprekers, inspiratietafels en theater krijgt de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt!’ op 18 maart een mooi programma. Inschrijven kan al en is gratis voor leden van VOS/ABB.

Voor het forum dat in discussie gaat met de bezoekers, heeft de organisatie interessante mensen weten te strikken. Het zijn:
* prof. dr. Manuela Kalsky, theologe en veelgevraagd spreker over religie en de multiculturele samenleving
* Floris van den Berg, filosoof en atheïst met een prikkelende mening
* Leo Breukel van het College van Bestuur van Aves, schoolbestuur in Emmeloord
* Lizzy Wijnen van het Centrum Humanistische Vorming
* Tamar Kopmels, redacteur van Kleur, methode voor levensbeschouwing

Zij gaan in gesprek met de bezoekers over de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

De conferentie Openbaar onderwijs verbindt wordt georganiseerd door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Locatie is Hogeschool Windesheim in Zwolle. Leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben gratis toegang, evenals medewerkers en studenten van de aangesloten pabo’s. Niet-leden zijn welkom, zij betalen 50 euro. Het programma begint om 14 uur en duurt tot 17 uur.

Deze conferentie is niet toevallig gepland midden in de actie School!Week, de jaarlijkse campagne voor het openbaar onderwijs. Aanmelden en meer informatie, ook over de School!Week, op de campagnesite www.openbaaronderwijs.nu.

 

School!Week met conferentie openbaar onderwijs

Midden in de School!Week organiseren VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie op woensdag 19 maart in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een warm hart toedraagt.  

VOS/ABB en VOO organiseren de conferentie in samenwerking met de pabo’s die het diploma openbaar onderwijs aanbieden. Dit is een speciale module waarmee pabo-studenten zich kunnen verdiepen in de eigenheid van het openbaar onderwijs.

Bevlogen pabo-docenten en andere sprekers verzorgen tijdens de conferentie colleges en workshops. Het wordt een middag vol informatie, inspiratie en ontmoetingen met collega’s en studenten.

School!
De middag wordt geopend met de feestelijke presentatie van het eerste exemplaar van de publicatie over het ideaal ‘School!’. Hierin schetsen VOS/ABB en VOO een toekomst waarin alle kinderen samen naar een school zonder denominatie gaan. Auteurs uit alle delen van het onderwijsveld hebben aan deze publicatie meegewerkt. Deelnemers aan de conferentie ontvangen een exemplaar.

Theatergroep The Big Mo zorgt voor een knallende afsluiting van de conferentie, met de speciaal voor de School!Week gemaakte interactieve toneelvoorstelling ‘Ik ben welkom’.

Wanneer en waar?
De conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’ is op woensdagmiddag 19 maart van 13 tot 17 uur in de Amersfoortse vestiging van de Hogeschool Utrecht.

Deelname voor leden van VOS/ABB en/of VOO en pabo’s is gratis. Niet-leden betalen 50 euro per persoon (als u zich vóór 17 januari inschrijft, krijgt u 10 euro vroegboekkorting).

U kunt zich online aanmelden.

School!Week 2014
Op de website www.openbaaronderwijs.nu vindt u meer informatie over de School!Week 2014, de landelijke campagneweek waarin scholen in het hele land laten zien wat de meerwaarde is van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De week is van 17 tot en met 21 maart.

VOS/ABB en VOO hebben een actiekrant over de School!Week 2014 uitgebracht. Deze krant is meegezonden met het novembernummer van magazine School!.

Conferentie voor vertrouwenspersonen

Contact- en vertrouwenspersonen in het primair onderwijs kunnen op 2 april naar een conferentie over seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen: ‘Van poppenhoek tot smartphone’.

Het is de jaarlijkse conferentie van PPSI, het Project Preventie Seksuele Intimidatie. Centraal staat dit keer de vraag hoe seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen  -van kleutergroep tot groep acht-  te herkennen en te duiden is. Het is een onderwerp dat het afgelopen jaar een paar keer actueel is geweest door incidenten op basisscholen.

Ook de online belevingswereld van kinderen komt aan bod, de leuke maar ook de minder leuke kanten, en de mogelijkheden die u op school heeft om de veiligheid van leerlingen te vergroten. Het middagprogramma biedt workshops, waarin u met de praktijk aan de slag gaat. Het aanbod varieert van basics voor contact/vertrouwenspersonen tot het afhandelen van een crisissituatie rond seksueel misbruik.

De conferentie van 2 april is in Amersfoort in het Regardz Meeting Centre Eenhoorn, tegenover het station. Het programma is gericht op contact- en vertrouwenspersonen uit het primair onderwijs. Schoolleiders zijn ook van harte welkom. De kosten zijn 249 euro.

Meer informatie en inschrijven op www.ppsi.nl. E-mailen kan ook naar ppsi@aps.nl.

Conferentie: ‘Omgaan met verschillen’

Doel van de conferentie is scholen grip te geven op sociale veiligheid en de binding tussen scholieren onderling. Een van de sprekers is Kars Veling, algemeen directeur van de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag. 

Scholen hebben leerlingen van allerlei pluimage in huis. Jongeren komen binnen met opvattingen die ze van huis uit hebben meegekregen. In de schoolsetting worden ze voor het eerst geconfronteerd met andere opvattingen, andere sociale milieus, andere religies, andere politieke overtuigingen. Dat leidt soms tot heftige confrontaties.

Zijn etiketten als ‘ongelovigen’, ‘domme boeren’ of ‘vieze buitenlanders’ tekens aan de wand, of is er sprake van angst voor het onbekende? Duiden bepaalde kleding en uitspraken op extreme opvattingen of op een puber in verzet?

Tijdens de conferentie verzorgen voortrekkers als Centrum voor Nascholing Amsterdam, Nuansa en APS workshops waarin ze hun ervaringen delen. Ze geven ideeën waarmee deelnemers in hun eigen schoolsituatie direct aan de slag kunnen.

De conferentie ‘Vogels van diverse pluimage’ wordt gehouden op donderdag 21 januari 2010 van 9.30 tot 16.30 uur in het APS/Utrecht Lunetten. Meer informatie en inschrijven: www.schoolenveiligheid.nl.

Conferentie Verbindend Leren levert veel op

De conferentie was georganiseerd door het project Verbindend Leren, waarvan Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB projectleider is, in samenwerking met waarnemend rector Leen Prins van het Schoonhovens College. Doel was onderwijs, overheid en ondernemers (de drie O’s) bij elkaar te brengen. De commissaris van de koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, kwam ervoor naar Schoonhoven.

Ondernemend onderwijs
Franssen zei het heel belangrijk te vinden dat het bedrijfsleven zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor de opleiding van jonge mensen. De school in Schoonhoven heeft al een succesvol convenant met het regionale bedrijfsleven. In dit ‘ondernemend onderwijs’ ziet Franssen een kans om bij leerlingen de kwaliteiten te ontwikkelen die nodig zijn voor een betere maatschappelijke benutting van kennis en talent.

“Verbindend leren is een uitdaging voor de hele Nederlandse maatschappij”, aldus Franssen. “Op centraal niveau zullen we moeten bekijken hoe de regering bedrijven kan faciliteren en steunen om de betrokkenheid bij het onderwijs te vergroten”. Even daarvoor had hij ‘bedroefd en bezorgd’ geconstateerd dat Nederland steeds minder geld besteedt aan onderwijs. “Ons land loopt in internationaal perspectief achter in het vermarkten van de aanwezige kennis. Dat is een zorgwekkende constatering”.

Simulatiespel
Tijdens het ‘diner pensant’ in het Schoonhovens College gingen de ongeveer 80 aanwezigen met elkaar in gesprek over verbindend leren en ondernemend onderwijs. Professor Sybren Tijmstra vertelde over het business-simulatieprogramma SIMS International, dat inmiddels op zo’n 30 vo-scholen is uitgevoerd. Het Schoonhovens College was de eerste die het simulatiespel deed met havo- en vwo-leerlingen. De resultaten waren positief: zowel leerlingen als docenten reageerden enthousiast. Tot nu toe heeft pensioenfonds ABP dit project bekostigd. Nu worden meer sponsors gezocht in het bedrijfsleven. In Schoonhoven reageerden de ondernemers daar direct op: zij willen graag bijdragen aan een businessprogramma met onder meer het simulatiespel op de school.

“Het blijkt steeds weer dat zo’n conferentie Verbindend Leren de banden tussen onderwijs en bedrijfsleven enorm aanhaalt”, reageerde projectleider Betty Smits-van Sonsbeek na afloop tevreden. Dit was de elfde keer dat er een regionale conferentie Verbindend Leren werd gehouden. In totaal zijn daarbij meer dan 500 afspraken gemaakt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

In het blad Over Onderwijs, dat deze week is verschenen, staat een interview met Leen Prins van het Schoonhovens College.

Over Onderwijs besteedde al eerder aandacht aan het project Verbindend Leren. Lees hier de artikelen:

‘School in de lift dankzij verbindend leren’ over het Dominicus College in Nijmegen;

‘Onderwijs, ondernemers en overheid samen sterk voor vmbo’
 over de tiende  conferentie Verbindend Leren in november 2008 in Chateau Sint Gerlach in Zuid-Limburg.

Werkconferentie over schoolveiligheid

Een paar voorbeelden. Scholen moeten beschikken over een veiligheidsplan. De Arbo-wet verplicht tot fysieke aanpassingen. De school moet personeel en leerlingen beschermen tegen agressie, geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten. Ze moeten zorgen voor een veilige fysieke omgeving en een veilig schoolklimaat. En ook moet de school een bijdrage leveren aan maatschappelijke veiligheid, zoals het voorkomen van radicalisering. 

Op de werkconferentie zorgt het  Centrum School en Veiligheid voor compacte informatie over de bestaande verplichtingen inzake sociale schoolveiligheid.  Ook maken de bezoekers meteen een eigen veiligheidsplan.  In het middagprogramma praten praktijkmensen over hun ervaringen en geven u ideeën om in uw eigen schoolsituatie aan de slag te gaan.

Verder maakt u kennis met sterke instrumenten en schoolvoorbeelden verzameld door de APS-veiligheidsprojecten. Deze kunt u gebruiken om de sociale veiligheid in uw eigen schoolsituatie (verder) vorm te geven.

De conferentie, die om 9.30 uur begint, is bestemd voor  leidinggevenden, veiligheidscoördinatoren en vertrouwenspersonen in het voortgezet onderwijs en het mbo. De locatie is het APS-gebouw in Utrecht/Lunetten. De kosten zijn 210 euro.

Meer informatie en inschrijving

Informatie: Centrum School en Veiligheid,  030-2856616, schoolenveiligheid@aps.nl

Conferentie over policy governance

Het Policy Governance-model van Carver wordt steeds meer toegepast door besturen en toezichthouders in onderwijsorganisaties. Leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs kunnen ook baat hebben bij de principes van dit model. Zij komen in hun beroepspraktijk vergelijkbare vraagstukken tegen op het gebied van aansturing en verantwoording. Om die reden kan Policy Governance een welkome aanvulling zijn op hun repertoire, vinden de vijf organisaties die de conferentie organiseren. Dat zijn de Algemene Vereniging van Schoolleiders, CPS, Maas Bestuursvraagstukken, Infinite Financieel en H.E. van Ravestein Consultancy.

Inhoud conferentie
De conferentie biedt leidinggevenden en stafleden in het primair en voortgezet onderwijs mogelijkheden om de leidinggevende capaciteiten en de keuze van het managementinstrumentarium uit te breiden of te herijken. Het programma op 3 februari wordt ingeleid door Eric Craymer, hoofdbestuurslid van de International Policy Governance Association. Craymer werd door dr. John Carver persoonlijk opgeleid en geldt als een van dé experts op het gebied van Policy Governance. Verder worden zeven workshops aangeboden in drie sessies.

Voor wie
De conferentie ‘Policy Governance in management’ is bedoeld voor colleges van bestuur, bovenschools management en schooldirecteuren in het primair onderwijs en colleges van bestuur, rectoren,  locatiemanagement/middenmanagement werkzaam in het voortgezet onderwijs en voor stafleden in beide sectoren.

Meer over deze conferentie

Informatie bij de AVS, Carine Hulscher-Slot, e-mail c.hulscher@avs.nl, www.avs.nl.  De inschrijving wordt verzorgd door CPS Academie: (033) 453 43 03, e-mail: academie@cps.nl.

 

Conferentie over kwetsbare scholen

Tijdens deze conferentie presenteert de Inspectie van het Onderwijs een nadere analyse van haar onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van zwak presterende- en risicoscholen in Noord-Nederland. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind december al aangeboden aan staatssecretaris Dijksma.

Sprekers op de conferentie zijn verder:

  • Roel Weener (algemeen projectleider PK, PO Platform Kwaliteit en Innovatie en tevens dagvoorzitter)
  • Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad)
  • Gea Spaans (projectleider Taalpilots en Taalleesverbetertrajecten)

Na de Meet & Eat-lunch is er een middagprogramma met praktijkgerichte workshops en good practice-voorbeelden.

De conferentie is bestemd voor besturen, bovenschoolse directies, schoolleiders, en ib’ers in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het Steunpunt Zeer Zwakke Scholen heeft voor de organisatie samengewerkt met APS, CPS, KPC-Groep, PK!, de PO-Raad en de onderwijsinspectie. De dag begint om 9 uur, de kosten zijn 115 euro en inschrijven kan al via Via www.aps.nl/apssite/agenda of via b.furman@aps.nl.

Meer over het programma in de uitnodiging in de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Sicco Baas, shbaas@remove-this.vosabb.nl, of 06-51 91 46 94.

Bijlagen

EduspirIT met toppers uit bedrijfsleven

Volgens Kennisnet heeft het onderwijs te maken met uitdagingen die vaak ook in andere bedrijfstakken spelen of hebben gespeeld. ‘Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen’.

Vandaar dat EduspirIT sprekers uit het bedrijfsleven presenteert. Dat zijn Ben Verwaayen (ex-CEO British Telecom), Toby Burton (Cisco) en Michael Tchong (trendwatcher). Zij trekken vergelijkingen naar en geven voorbeelden uit andere sectoren en andere landen. Het dagvoorzitterschap is in handen van journalist en schrijver Frénk van der Linden (foto).

Een gerichte netwerkmethode zorgt ervoor dat de deelnemers aan de conferentie in contact komen met de top van het onderwijsveld, de politiek en het bedrijfsleven. Daarnaast doen de voorzitters van de drie sectorraden in het onderwijs, Kete Kervezee (PO-raad) (VO-raad) en , Sjoerd SlagterJan van Zijl (MBO-raad) mee aan een interactief vraaggesprek. Zij zullen ook reageren op de voorgaande sprekers en op vragen, opmerkingen en suggesties uit de zaal.

Deze conferentie is bestemd voor bestuurders en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Locatie en tijd: ’t Spant in Bussum, van 13 tot 19 uur. Kosten: 150 euro. Aanmelden via www.EduspirIT2008.nl.

Informatie: Kirsten den Dulk, 070-4161643 of kdendulk@winkelmanenvanhessen.nl.

Conferentie over jongensgedrag

‘Seksuele intimidatie, en de jongens dan?’ Dat is de titel van deze conferentie, die bestemd is voor contactpersonen en interne vertrouwenspersonen in het voortgezet onderwijs.

Jongens worden in het onderwijs vaak in verband gebracht met klachten en gezien als ‘dader’. De PPSI-conferentie laat zien dat ook jongens het slachtoffer kunnen zijn van seksueel ongewenst gedrag, van meidenvenijn en van de ‘geseksualiseerde’ mediacultuur.

In de eerste lezing van het ochtendprogramma staan jongens en klachten centraal. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: ‘Waarom klagen jongens minder snel?’ en: ‘Stelt de begeleiding van jongens nog specifieke eisen aan de rol van de vertrouwenspersoon?’.

De tweede lezing maakt duidelijk wat scholen constructief kunnen doen met jongensgedrag; ‘alleen constateren dat er testosteron door de gangen giert is onvoldoende’.

Het middagprogramma is gevuld met tien workshops. Daarbij staat de praktijk van het vertrouwenswerk centraal en in drie workshops komt het thema uit het ochtendprogramma terug.

De conferentie begint om half tien in Amersfoort, in De Eenhoorn, en de kosten zijn 209 euro inclusief lunch en materiaal. Aanmelding en programma: www.ppsi.nl.

WMS-Conferentie op 12 november

Het project WMS, een initiatief van de gezamenlijke onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs, had tot doel de voorlichting en implementatie van de nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen te organiseren. Die wet is op 1 januari 2007 in werking getreden. Op de website www.infowms.nl is te zien wat de projectgroep allemaal heeft ondernomen op het gebied van informatievoorziening. Eind dit jaar draagt de projectgroep de activiteiten over aan de onderwijsorganisaties, waaronder VOS/ABB.

De conferentie van 12 november staat in het teken van die overdracht, en biedt de deelnemers veel informatie over medezeggenschap en kwaliteitsinstrumenten. Er zijn verschillende workshops en ook zogenoemde ‘proeverijen’ waarop de organisaties hun producten en diensten op dit gebied presenteren.

De thema’s van de workshops komen begin september beschikbaar, maar inschrijven voor de conferentie kan al. De eerste 90 aanmeldingen zijn zelfs al binnen. Wilt u als schoolbestuur of MR bij deze conferentie aanwezig zijn, schrijf u nu dan in via www.deelnameregistratie.nl.

U ontvangt dan in september via e-mail het definitieve programma met het overzicht van de workshops.

Informatie: Janine Eshuis, 0348-405267, jeshuis@vosabb.nl

Bijlagen

Conferenties Passend Onderwijs vanaf september

De conferenties zijn bedoeld voor bestuurders, managers, teams, ouders en overigen uit het primair en voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en mbo.  Ondewerpen die in de workshops aan de orde komen zijn onder meer: 1-zorgroute, ZAT’s, preventieve ambulante begeleiding en één loket. 

Data en locaties:

22 september in Rotterdam
24 september in Gilze Rijen
29 september in Utrecht
1 oktober in Zwolle
2 oktober in Nijmegen
6 oktober in Assen
8 oktober in Almelo
28 oktober in Amsterdam
30 oktober in Eindhoven
3 november in Voorschoten

Vanaf 20 juni is de programmabrochure met de workshopbeschrijvingen online beschikbaar via www.passendonderwijs.nl en via www.deelnameregistratie.nl. Vanaf die datum kunt u zich ook al inschrijven via de website www.deelnameregistratie.nl.

Kosten voor deelname zijn 90 euro per persoon. De conferenties beginnen steeds om 13 uur en duren tot 17 uur.