Op 12 juni is in Bussum de conferentie Bouwen aan Inclusiever Onderwijs. Deze conferentie wordt georganiseerd door het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Actuele informatie over het overheidsbeleid op het gebied van inclusief onderwijs
  • Good practices en leerervaringen van inclusieve scholen
  • Ondersteuning en professionalisering voor inclusiever onderwijs
  • De rol van het gespecialiseerd onderwijs en samenwerking met reguliere scholen
  • Inzichten en leerervaringen uit het buitenland
  • Inclusieve onderwijshuisvesting (nieuwbouw en renovatie)
  • Bestuurlijke samenwerking tussen onderwijs en gemeenten

De conferentie vindt plaats op woensdag 12 juni in theater- en congrescentrum Spant! in Bussum. Op de website van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs staat meer informatie.

Deelname kost € 195 per persoon. U kunt zich online inschrijven.

Deel dit bericht: