Congres ‘Openbaar onderwijs en overheid’

Op 19 mei is er in Den Haag een congres met als thema ‘Openbaar onderwijs en overheid’. Het wordt georganiseerd door het platform CBOO.

Vier sprekers gaan in op een eigen deelthema:

  1. Prof. mr. dr. Dick Mentink: openbaar onderwijs en 100 jaar onderwijspacificatie.
  2. Prof. dr. Sjaak Braster: de identiteit van het openbaar onderwijs.
  3. Mr. Philip Geelkerken: de relatie tussen het openbaar onderwijs en de gemeenten.
  4. Prof. mr. dr. Pieter Huisman: de staat van het openbaar onderwijs.

De gratis toegankelijke bijeenkomst is op 19 mei van 13.30 tot 16.30 uur bij het CAOP aan het Lange Voorhout 13 in Den Haag. Aanmelden kan via info@cboo.nl.

Congres VOO buigt zich over het schooladvies

Basisscholen geven minder gemengde schooladviezen, waardoor kinderen in het voortgezet onderwijs minder kans hebben om op te stromen naar een hoger niveau. Hoofdinspecteur Arnold Jonk vindt dit ongunstig, zo bleek tijdens het VOO-congres in Amersfoort.

Het congres op woensdag 22 april was gewijd aan de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. Vanaf komend schooljaar mogen scholen in het voortgezet onderwijs leerlingen niet meer weigeren op basis van de citoscore. Het advies van de basisschool moet leidend zijn, waardoor de veelgenoemde ‘citostress’ onder kinderen moet verdwijnen.

Leerkrachten en schoolleiders gingen tijdens een paneldiscussie in gesprek met onder anderen Arnold Jonk, hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs, psycholoog Anne Maaskant en meerschools directeur Herman Godlieb van de openbare basisscholen De Linde en Theo Thijssen in de Pekela’s en obs Drieborg in het gelijknamige Groningse dorp.

Aan de hand van fragmenten uit de documentaire Citostress, die maandag 20 april op NPO2 werd uitgezonden, werd gediscussieerd over het schooladvies. Documentairemaakster Ingeborg Jansen was daarbij aanwezig, samen met panelleden Herman Godlieb, Gerben Veerbeek van het Cito, Anne Maaskant en Arnold Jonk.

Schooladvies
Tijdens het congres kwam aan de orde dat basisscholen vaker een enkelvoudig advies geven, omdat middelbare scholen daarom vragen. Een gemengd schooladvies is bijvoorbeeld een advies voor de brugklas havo/vwo. Reden is onder meer dat er minder brede scholengemeenschappen zijn die zowel vmbo als havo en vwo aanbieden. Ook willen scholen voorkomen dat leerlingen op een te hoog niveau worden geplaatst, waardoor zij later weer moeten afstromen. Arnold Jonk vindt dit ongunstig en benadrukte dat gemengde adviezen nog steeds gegeven kunnen worden, ook al willen middelbare scholen dit liever niet.

Workshops
Na de zaaldiscussie waren er twee workshoprondes. Groepsleerkracht Tim Jongewaard van openbare basisschool De Fuik in het Noord-Hollandse dorp Den Ilp nam de deelnemers mee in het proces van het schooladvies. Hij ging in op de verschillende ‘harde’ en ‘zachte’ gegevens die een leerkracht heeft om een oordeel te vormen. Want hoe belangrijk toetsgegevens ook kunnen zijn als indicator, de leerkracht heeft ook een eigen beeld van de talenten en ambities van een kind. Ook benadrukte hij dat leerkrachten al vroeg de dialoog aan moeten gaan met ouders over hun verwachtingen.

Een uitgebreidere impressie van het congres verschijnt in het meinummer van magazine School! van VOS/ABB en VOO, dat rond rond 14 mei verschijnt.

Dit bericht is overgenomen van VOO.

Nationaal Congres Passend Onderwijs op 15 april

Het programma van 15 april omvat een aantal algemene inleidingen over actualiteiten en ontwikkelingen in het passend onderwijs. Onder de sprekers zijn Ursie Lambrechts, voorzitter van de evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO), en prof. dr. Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Jeugd Instituut Onderwijs en Jeugdzorg. Lambrechts vertelt over de stand van zaken bij de veldinitiatieven en experimenten op het gebied van passende onderwijszorg. Van Veen zal het hebben over het zorgaanbod en de samenwerking tussen onderwijs en zorg.

Na de lunch zijn er twee sessierondes, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit tien zogenoemde praktijksessies. De onderwerpen variëren van regionaal samenwerken tot co-teaching in inclusieve groepen.

Het congres is bestemd voor onder anderen directeuren, rectoren, schoolleiders, zorgcoördinatoren, intern begeleiders, teamleiders en mentoren in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, en mbo. De kosten zijn 699 euro voor het congres, 699 euro voor de verdiepingsdag en 1395 euro voor beide dagen. Het congres wordt georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Meer informatie en inschrijven op www.passendonderwijscongres.nl

Congres en discussie over schaalvergroting

Dat scholen en zorginstellingen de laatste decennia door fusies veel groter zijn geworden, is een gevolg geweest van bewust beleid. De motivatie was dat grotere instellingen doelmatiger opereren en meer kwaliteit kunnen leveren.De laatste jaren echter groeit de kritiek op dit beleid. Betrokkenen vragen zich af of de schaalvergroting te ver is doorgeschoten. Daardoor zouden doelmatigheid, kwaliteit en bereikbaarheid juist onder druk komen te staan.

IPSE Studies heeft een aantal deskundigen uitgenodigd om hierover te praten en te discussiëren op 27 november. Behalve kopstukken uit de zorg, zijn dat prof. dr. P. Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, die spreekt over: ‘Op grote schaal kleinschalig of op kleine schaal grootschalig?’, en dr. M. Smet (senior onderzoeker van de Universiteit Antwerpen) die vertelt over schaalvergroting in het Vlaams onderwijs.

Voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad leidt daarna de forumdiscussie in.

Het congres begint om 13 uur in het Museum voor Communicatie aan de Zeestraat in Den Haag. Deelname is kosteloos, het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie en aanmelden

Congres Passend Onderwijs: korting VOS/ABB-leden

Tijdens het congres ‘Platform Passend Onderwijsop donderdag 25 september staan de volgende aspecten centraal:

  • Actualiteiten passend onderwijs
  • Juridische gevolgen van zorgplicht en passend onderwijs voor de verschillende partijen
  • Hoe en onder welke voorwaarden kan passend onderwijs ingevuld worden?
  • Wat zijn de behoeften en wensen van de leerlingen en ouders?
  • Passend onderwijs en bestuurlijke dilemma’s: welke afweging maak je en waarom?

Paul Zoontjens en Bart van Kessel geven u inzicht in de actuele ontwikkelingen en juridische zaken. De zorgplicht speelt in alle onderwijssectoren, daarom is deze dag geschikt voor bestuurders en schoolleiders in het PO, VO en MBO.

Leden van VOS/ABB krijgen 100 euro korting op de deelnameprijs en betalen dus 399 in plaats van 499 euro.

Direct inschrijven kan hier

Uitgebreide informatie staat in de flyer in de rechterkolom van dit bericht. U kunt ook naar de de website www.elseviercongressen.nl.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen

Nog plaats in VOS/ABB-Ontmoetingsbussen

Opgeven voor de Ontmoetingstour kan nog. Door de vakanties zijn de bussen nog niet helemaal volgeboekt.

De Ontmoetingsbus is een makkelijke en onderhoudende manier om naar het feestcongres van VOS/ABB in Laren te komen. In de bussen wordt ontbijt geserveerd en onderweg ontmoet u collega’s en doet u ideeën op.  U bent op tijd voor de lunch en u hebt geen parkeerproblemen! Aan het eind van de dag, na het diner, rijden de bussen terug naar de verschillende opstapplaatsen.

De feestbussen vertrekken ’s ochtends rond 7.30 uur vanaf de volgende plaatsen:

Assen CS
Alkmaar CS
Apeldoorn CS
Den Haag CS
Eindhoven CS

Inschrijven voor bus en congres.

Voor het jubileumcongres in Singer Laren, met als speciale gasten Ahmed Marcouch en Pieter Winsemius, zijn al ruim 150 inschrijvingen binnen. Het programma staat onder leiding van Edwin Rutten. Thema is de toekomst van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Meer over het congres en de ontmoetingstour.

Met Ontmoetingstour naar VOS/ABB-congres

Het jubileumcongres ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van VOS/ABB staat in het teken van de identiteit en het imago van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Als u lid bent van VOS/ABB, is deelname aan het congres én de bustour gratis. U kunt zich hier aanmelden.

Het motto van het jubileumcongres luidt ‘herkenbaar, aansprekend en vol betekenis’. Omdat we niet alleen willen praten over identiteit en imago, willen we voorafgaand aan het congres ook laten zíen hoe VOS/ABB-leden aan hun herkenbaarheid werken.

Ontbijt in de bus
Als deelnemer aan het congres bent u van harte uitgenodigd om mee te rijden in de Openbaar Onderwijs Ontmoetingstour. Het ECOO heeft daarvoor authentieke schoolbussen ingehuurd, waarin ontbijt en koffie voor u klaar staan. De bus gaat op weg naar Laren en stopt onderweg bij twee scholen: een basisschool en een vo-school. Het zijn steeds scholen die succesvol werk hebben gemaakt van hun openbare en algemeen toegankelijke identiteit en daarover een korte presentatie verzorgen.

De opstapplaatsen zijn bij de volgende NS-stations:

* Alkmaar
* Apeldoorn
* Eindhoven

De bussen vertrekken rond 07.30 uur en komen rond 13 uur aan bij Singer Laren, waar de lunch voor u klaar staat. Na afloop van ons jubileumcongres kunt u met uw bus terug naar het opstappunt waar u ’s ochtends bent vertrokken. De reis is net als deelname aan het congres voor leden van VOS/ABB gratis!

Snel aanmelden voor de bustour
Aanmelden voor de bustour kan via het algemene aanmeldformulier voor het congres. Wel geldt hier: vol is vol, dus schrijf u snel in!. Heeft u zich al eerder aangemeld voor het congres, dan ontvangt u een aparte uitnodiging voor de bustour.

Het programma van het jubileumcongres staat op dit moment nog niet helemaal vast. Wel is al bekend dat de Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch en oud-minister Pieter Winsemius als speciale gasten aanwezig zullen zijn, terwijl Edwin Rutten de gastheer is. Klik hier voor meer informatie. Houdt u onze website in de gaten voor meer nieuws over ons congres. Wij hopen u op 2 oktober in Singer Laren te ontmoeten!

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl

Symposium over toekomst onderwijsbestel

De VOO is voorvechter van ‘school’, zonder voorvoegsel als katholiek, openbaar, protestants-christelijk of wat dan ook. Daarover spreken onder anderen Bas Levering, lector pedagogiek, Rinda den Besten, wethouder onderwijs in Utrecht en columniste Aleid Truijens van de Volkskrant.

Het symposium School is bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen bij het onderwijs. Het programma begint om 10 uur, inschrijfgeld is 95 euro. Voor meer informatie en om aan te melden, ga naar voo.nl/school.