300 miljoen uit lerarenconvenant komt rond 20 december

De 300 miljoen euro uit het convenant aanpak lerarentekort wordt rond 20 december uitgekeerd aan de schoolbesturen. Het primair onderwijs en voortgezet onderwijs krijgen elk 150 miljoen.Het was de afspraak om het geld te verdelen op basis van fte’s, maar dat...