De 300 miljoen euro uit het convenant aanpak lerarentekort wordt rond 20 december uitgekeerd aan de schoolbesturen. Het primair onderwijs en voortgezet onderwijs krijgen elk 150 miljoen.

Het was de afspraak om het geld te verdelen op basis van fte’s, maar dat lukt zo snel niet. Daarom komt er voorlopig een verdeling op basis van leerlingenaantallen. In 2020 volgt een herberekening op basis van fte’s. Dit betekent dat besturen volgend jaar mogelijk geld moeten teruggeven of dat ze er geld bij krijgen.

De PO-Raad verwacht dat in het basisonderwijs volgend jaar sprake zal zijn van een inhouding van circa 14 euro per leerling. Het speciaal basisonderwijs zal er dan ongeveer 92 euro per leerling bij krijgen. Het (voortgezet) speciaal onderwijs kan volgend jaar rekenen op een plus van circa 236 euro per leerling.

Schoolbesturen mogen het geld nog niet uitgeven. Ze moeten het beschikbaar houden voor komende cao-afspraken.

Lees meer…

Voortgezet onderwijs

De VO-raad meldt ook dat de schoolbesturen het geld rond 20 december krijgen. In het voortgezet onderwijs gaat het om bijna 155 euro per leerling.

‘Scholen kunnen deze extra middelen uitgeven aan bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken’, aldus de VO-raad.

Lees meer…

Deel dit bericht: