Gratis zelftesten voor groepen 1 t/m 5 – PO

Basisscholen kunnen ook voor leerlingen in de groepen 1 tot en met 5 gratis corona-zelftesten aanvragen. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma. De zelftesten zijn volgens hem bedoeld voor specifieke situaties, zoals een uitbraak op school of als ouders geen...

Stagiairs vergeten bij distributie zelftesten corona – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft bij de distributie van extra corona-zelftesten de stagiairs op de scholen voor primair onderwijs vergeten. Met name in het voortgezet onderwijs werd het testen als arbeidsintensief ervaren. Dat staat in de eindrapporten over de pilots met...