Inspectie hanteert twee jaar lang correctiewaarde – PO

De Inspectie van het Onderwijs hanteert bij het beoordelen van de leerresultaten in het primair onderwijs voor een periode van twee jaar een correctiewaarde. Dit is volgens de inspectie nodig vanwege de onzekerheidsmarge door corona en problemen rond vergelijkbaarheid...