De Inspectie van het Onderwijs hanteert bij het beoordelen van de leerresultaten in het primair onderwijs voor een periode van twee jaar een correctiewaarde. Dit is volgens de inspectie nodig vanwege de onzekerheidsmarge door corona en problemen rond vergelijkbaarheid van de eindtoetsen.

Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. Inmiddels doet de inspectie dat weer wel, nu het onderwijs weer op de scholen plaatsvindt. ‘We willen daarmee waarborgen dat leerlingen voldoende leren’, meldt de inspectie.

Die inspectie meldt ook dat er sprake is van een overgangsperiode, waarin rekening wordt gehouden met de gegevens die beschikbaar en betrouwbaar zijn. Scholen en besturen kunnen er volgens de inspectie zo van op aan dat de beoordeling recht doet aan de huidige situatie.

In de overgangsperiode van twee jaar hanteert de inspectie naast de (ongewijzigde) signaleringwaarden een correctiewaarde vanwege de onzekerheidsmarge door corona en problemen rond de vergelijkbaarheid van de eindtoetsen. Daarna geldt weer de beoordeling zoals voor de coronacrisis.

Lees meer…

Deel dit bericht: