‘Extra geld welkom maar niet nodig’

‘Het staat private partijen natuurlijk vrij om private bijdragen aan onderwijsinstellingen te doen’, schrijft minister Jet Bussemaker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De SP wilde van de minister weten hoe groot zij het risico acht dat bijvoorbeeld muziekonderwijs afhankelijk wordt van verwerving van financiering via private activiteiten, zoals crowdfunding.

Bussemaker antwoordt dat ‘de bekostiging van instellingen toereikend is om daarmee uitvoering te geven aan de wettelijke taken’ en dat private partijen daarbovenop geld mogen geven aan scholen.

Crowdfunding dringt steeds meer door in onderwijs

Scholen hebben crowdfunding steeds harder nodig om tablets, reisjes of de aanleg van een plein te kunnen betalen, schrijft het Algemeen Dagblad.

Volgens beleidsmedewerker Lex Joosten van de christelijke profielorganisatie Verus staat de hoogte van ouderbijdrage onder druk en kunnen scholen met het online inzamelen van geld ‘de druk van de ketel halen’, zo citeert het AD hem.

In de krant wordt Christelijke Basisschool Het Podium in Rotterdam genoemd, die met crowdfunding online 3500 euro inzamelde voor schoolreisjes. De protestants-christelijke Koningin Beatrixschool in Nieuwegein haalde meer dan 1000 euro op voor een nieuw schoolplein.

De SP vindt het een slechte ontwikkeling dat steeds meer scholen aan crowdfunding doen. ‘Dit geeft het failliet aan van het beleid van staatssecretaris Dekker. Scholen krijgen gewoon te weinig geld’, stelt Kamerlid Tjitske Siderius in het AD.