In krimpend Goes helft minder basisscholen

De gemeente Goes zet in het kader van dalende leerlingenaantallen in op samenwerking tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Het aantal basisscholen zal stapsgewijs dalen van de huidige achttien naar maximaal negen in 2025. Dat staat in de toekomstvisie Een stip op de horizon.

De gemeente Goes zag van 2003 tot 2013 het aantal basisschoolleerlingen met 13,6 procent afnemen (van 3547 tot 3065). Die dalende trend zet zich de komende jaren voort. ‘Met de krimp als uitgangspunt kan het niet anders dan dat er minder scholen moeten komen’, zegt onderwijswethouder Jo-Annes de Bat (CDA) in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Het is nog niet duidelijk welke basisscholen op termijn zullen dichtgaan.

Bij de reorganisatie van het basisonderwijs gaat de gemeente Goes uit van het streven om van alle basisscholen brede scholen te maken. Dat moeten locaties worden ‘waar meerdere organisaties op het gebied van kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur etc. inhoudelijk en organisatorisch samenwerken, teneinde een geïntegreerd aanbod te realiseren voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar, waarbij de locatie tevens een meerwaarde heeft voor alle leeftijdsgroepen in de omgeving’, zo staat in de toekomstvisie.

Samenwerking tussen de denominaties komt in het rapport ook aan bod. ‘In Goes hebben we van oudsher te maken met denominaties in het onderwijs. Uitgangspunt is dat alle partners zich richten op het belang van de kinderen waarbij men, met inachtneming van elkaars normen, waarden en visie, gaat samenwerken. Partners leren van elkaar en zijn een voorbeeld van tolerantie.’

Illustratie: afkomstig uit de publicatie Goes, hart van Zeeland van onder andere de gemeente Goes

Nog geen krimpmaatregelen die RDDF beïnvloeden

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de overheid in het kader van demografische krimp maatregelen neemt die ertoe leiden dat personeel al voor 1 mei 2013 in het risicodragende deel van de formatie (RDDF) moet worden geplaatst. Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van CDA'er Michel Rog.

De staatssecretaris komt in mei met een reactie op het advies Grenzen aan kleine scholen van de Onderwijsraad. In dit advies staat onder andere dat de minimale opheffingsnorm voor basisscholen omhoog moet van 23 naar 100 leerlingen. In het onderwijs is veel bezwaar tegen dit onderdeel van het plan en ook de coalitiepartijen VVD en PvdA zien het niet zitten. Het lijkt er dus op dat de norm niet op 100 leerlingen komt te liggen. Toch is er nog steeds veel ongerustheid over dit onderdeel van het advies.

Michel Rog van het CDA wilde van Dekker weten of diens reactie op het advies niet te laat komt in verband met de noodzaak voor schoolbesturen om op tijd, dat wil zeggen vóór 1 mei 2013, eventueel overtollig personeel in het RDDF te plaatsen. Volgens de staatssecretaris worden er niet al op zo korte termijn maatregelen genomen dat besturen hierdoor in de knel zouden kunnen komen. 

Wel wijst Dekker erop dat schoolbesturen er altijd verstandig aan doen om los van het advies van de Onderwijsraad en eventuele toekomstige maatregelen tijdig te anticiperen op dalende leerlingenaantallen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl